29377720063_cf6b1244f4_k
Hondurese jongeren verlaten hun school onder toeziend oog van militaire politiebeeld:

Een gezonde jeugd met toekomst

Op 7 April staat de Wereldgezondheidsdag in het teken van depressies. Een fenomeen dat wereldwijd voorkomt. Ook in Honduras hebben bijvoorbeeld heel wat jongeren het moeilijk door een gebrek aan toekomstperspectieven.

LocatieHonduras
CategorieNieuws
honduras
Locatie

Honduras

In het Centraal-Amerikaanse land Honduras is de progressieve president Xiomara Castro aan de macht. Ze is de eerste vrouwelijke president …

Lees verder

Op 7 April viert de Wereldgezondheidsorganisatie de Wereldgezondheidsdag. Dit jaar onder slogan “laat ons praten over depressie”. De bedoeling is om het stijgend aantal depressies onder de aandacht te brengen. Dat kan door beleidsmakers bewust te maken van de gevolgen van het ziektebeeld en hen aan te moedigen om actie te ondernemen.

Jongeren

Honduras is een klein land in Centraal-Amerika met een enorm potentieel aan natuurlijke rijkdom, maar eveneens het meest ongelijke land van Latijns-Amerika. 64,5% van de bevolking leeft in armoede en 42,6% in extreme armoede volgens cijfers van de Wereldbank. In de hoofdstad Tegucigalpa heeft forensisch onderzoek uitgewezen dat 6% van de geregistreerde overlijdens te wijten is aan zelfmoord, waarvan de helft door jongeren onder de 25 jaar.

De belangrijkste obstakels die jongeren aangeven zijn een gebrek aan arbeidsmogelijkheden, gebrek aan studiemogelijkheden, toenemende onveiligheid, het uiteenvallen van de familie en vroegtijdige zwangerschap. Bovendien zijn veel jongeren in landbouwgebieden ontgoocheld over het dagelijkse leven en het werk in de landbouwsector. Door klimaatverandering is er namelijk steeds minder inkomensgarantie als landarbeider. Er zit vaak niets anders op dan te migreren, naar de steden of naar het buitenland. In het ergste geval vinden jongeren hun weg naar de georganiseerde misdaad en drugstrafiek die het land al langer in een houdgreep hebben.

 

Honduras-gezondheid-platteland-vrouwen-flickr-Bryce Spivey
Een jonge Hondurese moeder en haar kindbeeld:

'Gezondheid als recht op apegapen'

Bovenstaande titel was het centrale thema van het tweede Regionale Gezondheidsforum van de Burgeralliantie voor Gezondheid in Honduras (ALCISAHO), een organisatie waarmee FOS in Honduras nauw samenwerkt. Dat forum had als doel om van onderuit het debat te stimuleren over de crisis van het gezondheidssysteem in Honduras en de gevolgen voor de meest kwetsbaren.

De huidige regering is al lange tijd bezig met een beleid dat zorgt voor een afbraak van mensenrechten. Vooral op vlak van gezondheidszorg glijdt het land af naar privatiseringen. En dat binnen een context van steeds zwakkere overheidsinstellingen en toenemende corruptie. Zo staat de overheid steeds minder garant voor het grondwettelijke ‘recht op gratis sociale bescherming’.

De burgeralliantie gaat nu samenwerken met verschillende actoren uit het maatschappelijk middenveld rond gezondheid. Inspraak in lokale en nationale beslissingsorganen met betrekking tot het recht op gezondheid is het gemeenschappelijke uitgangspunt.

Coalitie

De laatste maanden heeft de burgeralliantie een nationale coalitie op de been gebracht voor beleidsbeïnvloeding voor het recht op gezondheid. In die coalitie zetelt onder andere de autonome universiteit van Honduras (UNAH), de vakbond voor gezondheidspersoneel (Colegio Medico) en het nationaal gezondheidsforum (FONADES). Samen strijden ze voor de herroeping van de huidige kaderwet op sociale bescherming en de implementatie van een inclusief gezondheidssysteem, gebaseerd op rechten en promotie- en preventiemaatregelen met nadruk op het welzijn van jongeren en vrouwen. Op die manier hopen ze dat jongeren hun radeloosheid kunnen inruilen voor zelfbeschikking en vertrouwen in hun toekomst.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!