Jonge Limburgse schenkt hele hebben en houden weg!

Anna Sophie is nog maar enkele weken jong en toch al volop sociaal geëngageerd. Bergen kleertjes en beertjes hoeft ze niet als geboortegeschenk, in de plaats daarvan gaat in haar naam een mooi bedrag naar een schooltje in Ghana.

CategorieNieuws

Anna Sophie is het dochtertje van Els Broux en Benny Biets, secretaris van sp.a-Limburg. Op haar geboortefeest werd een cheque van bijna 3000 euro door minister Ingrid Lieten, tevens meter van Anna Sophie en boegbeeld van de voorjaarscampagne van fos, en Tony Coonen, secretaris van de Limburgse mutualiteit De Voorzorg, overhandigd aan Kwaku Acheampong van fos. In naam van onze Ghanese partner danken we Els, Benny en Anna Sophie van harte voor dit mooie initiatief!
Meer info: onze onderwijswerking in Ghana