Kan Ghana haar reputatie van modeldemocratie hoog houden?

Resultaat van Ghanese presidentsverkiezingen betwist door oppositie

De Ghanezen gingen op vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2012 naar de stembus om hun president en 275 parlementariërs te kiezen, voor een termijn van vier jaar (januari 2013 tot december 2016 ). Minder dan 48 uur nadat de stemming werd afgesloten, werd de huidige president H.E. John Dramani Mahama van het Nationaal Democratisch Congres (NDC) door de voorzitter van de kiescommissie (EC), Dr Afari Gyan uitgeroepen tot winnaar met 5.574.761 stemmen, die 50,7% van de uitgebrachte geldige stemmen vertegenwoordigden. Volgens de kiescommissie kreeg de belangrijkste uitdager en presidentskandidaat van de oppositiepartij New Patriotic Party (NPP) 5.248.898 stemmen, ofte 47,74% van het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen.

LocatieGhana
CategorieNieuws

De Ghanezen konden hun stem uitbrengen in 26.002 stembureaus over de 10 provincies van het land. De totale opkomst was 80,17%. Voor sommige mensen in en buiten Ghana, met inbegrip van deze schrijver, was het resultaat een grote verrassing. In The Economist Newspaper van 15 december 2012 verscheen een kort artikel over de verkiezingen waarin ook stond dat “de overwinning van de heer Mahama verrassend was.”

Lokale en internationale verkiezingswaarnemers hebben verklaard dat de verkiezingen vrij, eerlijk en zonder geweld zijn verlopen. De voorzitter van de Afrikaanse Unie en ook de leider van het waarnemersteam van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, Olusengo Obasanjo (voormalig president van Nigeria) verklaarden dat de verkiezingen vrij en eerlijk verliepen en feliciteerden reeds de nieuw verkozen President. Normaal gezien zal Mahama officieel beëdigd worden op 7 januari 2013.

De grootste oppositiepartij Nieuwe Patriottische Partij (NPP), heeft echter geweigerd om de resultaten zoals aangekondigd door de kiescommissie te aanvaarden. Volgens hen was er sprake van fraude bij de telling van de stemmen; officiers van de kiescommissie en leiders van de NDC zouden het op een akkoord hebben gegooid. Op vrijdag 28 december (net voor de verstrijken van de 21 dagen durende termijn na de verkiezingen) heeft de NPP aan het hoogste rechtscollege van het land gevraagd om de resultaten nietig te verklaren.

De situatie in het land blijf gespannen sinds de bekendmaking van de verkiezingsresultaten, maar gelukkig heeft er tot nog toe zeer weinig tot geen geweld plaatsgevonden. De oppositie organiseerde verschillende demonstraties zoals de “mars voor gerechtigheid”, maar alles verliep zonder geweld.

Sommige mensen vragen aan de oppositie om de resultaten te accepteren, om de vrede te bewaren. Anderen zijn het hier niet mee eens en dringen er bij de oppositie op aan rechtvaardigheid te eisen door in de rechtbank de fraude te bewijzen. Zij zien dit als een manier om de prille democratie te versterken. Democratie gaat niet alleen over stemmen en kiezen voor volksvertegenwoordigers. Een democratie heeft sterke, goed functionerende en onafhankelijke staatsinstellingen, waaronder de rechterlijke macht, als pijlers nodig. Deze rechtszaak over mogelijke verkiezingsfraude is een testcase voor de neutraliteit en onafhankelijkheid van de rechtbanken in Ghana.
Belangrijke vragen die rijzen omwille van de rechtszaak zijn:

– Kan het Hof een onafhankelijke en eerlijke beoordeling geven ondanks de druk en spanning in het land?
– Hoe lang zal de zaak aanslepen voor de uitspraak?
– Wat zal er gebeuren indien het vonnis in het voordeel van de oppositie uitdraait? De uitspraak zal immers pas bekend zijn na de beëdiging van de verkozen president op 7 januari 2013.

The Economist Newspaper schreef dat “de betwiste presidentiële verkiezing in Ghana enigszins de glans van Ghana’s reputatie van modeldemocratie heeft weggenomen.” Kan Ghana de rest van Afrika en de wereld bewijzen dat de democratie in het land werkt? De antwoorden op deze en bovenstaande vragen zullen bepalen of Ghana haar veel geprezen democratische reputatie kan waarmaken en als voorbeeld kan dienen voor de rest van Afrika.

Voor meer achtergrondinformatie: lees het volledige artikel in het Engels.
Meer info: Is Ghana truly the beacon of hope for democracy in Africa?