2019-klimaatstaking-03
Massale bijeenkomst in Brussel tijdens de klimaatstaking op 15 maart 2019beeld:

Klimaatverandering doet mensen opstaan

Klimaatverandering beroert de zielen. Mensen willen de toekomst van de aarde niet langer aan politici overlaten en nemen het heft in handen.

LocatieBelgië
CategorieMilieuNieuws

Wie vandaag het nieuws volgt kan er niet naast kijken: de aarde warmt op en dat is duidelijk merkbaar. Extreme weersomstandigheden, smeltende ijsbergen, uitstervende insecten en dieren. Wie nog tracht te ontkennen dat er een probleem is, is er aan voor de moeite.

Toch hinkt het beleid achterop. Nationale overheden en internationale instellingen slagen er niet om de opwarming van de aarde te beperken en de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Wereldwijd ontspruiten er initiatieven uit ongenoegen voor het gebrek aan slagkracht van regeringen.  Het klimaatvraagstuk mobiliseert miljoenen mensen. Van een grootschalig buurtonderzoek naar schone lucht tot een boerengemeenschap die een rechtszaak aanspant tegen een bedrijf die productiewater loodst in rivieren.

Hoe lang kunnen overheden de kreten voor verandering nog negeren? Onze aarde is te belangrijk om over te laten aan een elite die blind blijft voor het falen van een systeem. Schoonheidsfoutjes wegwerken zal niet voldoende zijn, er is een omslag nodig naar duurzame ontwikkeling waar zorg voor het klimaat een van de prioriteiten is en hand in hand gaat met een sociaal beleid.

https://www.facebook.com/fosngo/videos/2497028280372626/
Bron:

Klimaatprotest? Zo doen ze het!

  • In verschillende Europese landen (Denemarken, België, Nederland) spijbelen scholieren voor een ambitieus klimaatbeleid. Ze roepen op om over partijgrenzen heen samen te werken. De Deense Greta Thurnbergen de Vlaamse Anuna De Wever zijn uithangborden voor een strijdvaardige toekomst.
  • Actiegroepen slepen overheden of bedrijven voor de rechter voor in het gebreke blijven van de zorg voor het milieu. Denk maar aan de strijd van Berta Caceres in Honduras of de Klimaatzaak in Nederland.
  • Klimaatorganisaties organiseren naar aanleiding van belangrijke klimaatvergaderingen ludieke acties of verzet. Op youtubekan je inspirerende filmpjes terugvinden.
  • Verschillende steden nemen het voortouw en gaan verder dan nationale overheden in hun klimaatmaatbeleid. Denk maar aan Vancouver, Singapore of Gent.