Koffiepromotoren worden integrale gezondheidspromotoren

Uitwerking van een plan voor beleidsbeïnvloeding voor een betere coördinatie met lokale autoriteiten

Een groep sociale promotoren van de koffieproducerende zones zijn getraind in leiderschap en beleidsbeïnvloeding in de workshop met als titel “Sociale promotoren, gezondheidspromotoren in de koffieregio’s”. Daar leerden ze over de instrumenten die ze nodig hebben om gezondheidsplannen en -projecten uit te werken voor verschillende lokale en regionale instanties.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

De workshop werd georganiseerd door de Nationale Koffieraad (JNC) met steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en FOS België. Er namen 31 promotoren deel van San Ignacio en het centrale woud. Drie dagen lang namen ze deel in lessen en deelden ze hun visies in groepswerk en in plenaire sessies over de gezondheidsproblematiek in hun gemeenschappen.

Zo maakten ze bijvoorbeeld een analyse van de lokale en regionale politieke context in hun koffieregio’s en van relevante aspecten inzake een ziektekostenverzekering voor de koffieproducerende gezinnen. Ze maakten een evaluatie van hun sterktes en zwaktes in verband met deze taak en ze maakten een kaart met alle actoren die op de één of de andere manier te maken hebben met de ziektekostenverzekering als basis voor een strategie om dit proces te faciliteren.

Deze oefening hielp hen om ook een beter beeld te krijgen van de verschillende manieren om rond beleidsbeïnvloeding in de lokale overheden te werken, zodat er rekening zou worden gehouden met hun eisen in het overheidsbeleid en in de overheidsinvesteringen en zodat er zou gewerkt worden rond basisgezondheidszorg en andere aspecten van de gezondheidszorg. Een aantal van de problemen die ze identificeerden zijn de vrees van de producenten om de dekking die het Ministerie van Openbare Gezondheid hen biedt in de verschillende zorgprogramma’s te verliezen en de vrees dat de Kerk zich zou verzetten tegen de gezinsplanningdiensten die aan de gezinnen worden aangeboden.

Plan voor beleidsbeïnvloeding
Op het einde van de workshop en nadat ze in groepen een diagnose hadden gemaakt van elke situatie, stelden de deelnemers een plan op voor beleidsbeïnvloeding dat ze in de volgende zes maanden zullen uitvoeren in hun dorpen.

In deze activiteit maakten de deelnemers een analyse van de dynamiek van de koffiecoöperaties en andere actoren. Zo bijvoorbeeld planden ze de ideale momenten voor informatiebijeenkomsten, rekening houdende met de data van de algemene vergaderingen. Ze praatten ook over wie er moet worden benaderd om dit thema op te nemen in de agenda van de vergaderingen, enz.

Met de aangereikte instrumenten konden de deelnemers meer kennis vergaren over hun rechten en over de rechten van vooral ook de moeders en kinderen.

De vrouwen waren nadrukkelijk aanwezig in de workshop, zowel in de groepen als tijdens de presentatie en verdediging van voorstellen in de plenaire sessies. Eén van de thema’s die door de vrouwen werd aangebracht is het zoeken van een mechanisme om te zorgen voor een permanente gezondheidsverzekering voor de vrouwen van de koffieproducenten, zelfs als ze van hun echtgenoot of partner scheiden. Want over het algemeen is het zo dat de man, als lid van de vereniging of coöperatie, de hoofdverzekerde is in de ziektekostenverzekering.


Bookmark and Share

Meer info: Cafetalero
Meer info: Website JNC