Koppen bij elkaar rond hervormingen gezondheidszorg in de Andesregio

Eind september organiseerde fos naar jaarlijkse gewoonte, deze keer in Lima (Peru), zijn driedaagse bijeenkomst met alle partners van ons gezondheidsprogramma in Bolivia, Ecuador en Peru. Op de agenda stonden de hervormingen in de gezondheidssector van deze landen en de strategie die onze partners uitstippelen om deze hervormingen in de gewenste richting te sturen.

CategorieNieuws

In Ecuador en Bolivia willen de progressieve regeringen naar een universeel en openbaar gezondheidssysteem voor allen, maar dat botst op veel weerstand en problemen bij de praktische uitvoering. In Peru en Colombia sleutelen de conservatieve regimes veeleer aan een pseudo-hervorming, met sterk gefragmenteerde en vaak armoedige ziekteverzekeringen naargelang je werk en rijkdom, die vooral de bloeiende privé-sector in de hand spelen.

Genoeg stof dus voor discussie en planning met onze vertrouwde partners, waarvan er enkele aan het einde van ons driejarenprogramma 2011-2013 afscheid van ons nemen, maar ook met nieuwe gezichten van andere partners waarmee we in ons programma 2014-2016 de strijd voor het recht op gezondheid willen verderzetten. Een cruciaal scharniermoment dus.

Omdat deze hervormingen in Peru heel wat interesse opwekken in politieke en mediakringen, besloten we onze partnerbijeenkomst te starten met een openbare conferentie, samen met onze trouwe partner ForoSalud, waar meer dan 100 belangstellenden van de overheden, medische beroepen, sociale bewegingen en ngo’s op afkwamen. We hadden dan ook een aantrekkelijk panel opgetrommeld met gastsprekers uit vier landen.

Mauricio Torres schetste erg duidelijk het verschil in gans Zuid-Amerika tussen enerzijds een op solidariteit en gelijkheid geschoeid openbaar gezondheidssysteem en anderzijds een tendens tot mercantilisering, privatisering en discriminatie, waarna hij dieper inging op de schrijnende situatie in zijn land Colombia. De volgende sprekers lichtten de situatie in Bolivia, Ecuador en Peru toe.

Een lichte aardbeving zorgde even voor wat paniek op de 10e verdieping van onze conferentiezaal, maar kon het enthousiaste publiek niet afremmen in zijn talrijke vragen en opmerkingen over de gewenste ware aardverschuiving binnen de gezondheidssector in elk land.
Na deze conferentie gingen we tijdens de bijeenkomst zelf met een 40-tal deelnemers van onze partners dieper in op het systeem in elk land, de belangrijkste problemen en hoe we die willen verhelpen. We trokken hierbij ook een halve dag uit voor de gezondheid van de vrouw, een thema dat binnen deze hervormingsprocessen vaak ondergesneeuwd raakt of het slachtoffer wordt van allerlei conservatieve beperkingen op seksuele en reproductieve gezondheid (zelfs binnen de progressieve regimes).

We trokken een namiddag uit voor een veldbezoek aan een “moeder-kind-gezondheidscentrum” van het ministerie en aan een gloednieuw “container-hospitaal” van de gemeente Lima, populair wegens zijn snelle en goedkope behandelingen, allebei in de arme sloppenwijken ten zuiden van Lima. Daar praatten we ook uitvoerig met de gezondheidspromotoren van ForoSalud, die met fos-steun toezicht uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg in Villa El Salvador.

De laatste dag presenteerden alle partners hoe zij de voorbije jaren hun steentje bijdroegen in de strijd voor de gezondheidshervorming, en sleutelden we samen aan een strategie per land om de participatie in deze strijd en de beleidsbeïnvloeding nog succesvoller te coördineren. Deze strategieën betekenen uiteraard een waardevolle input voor de actieplannen terzake van onze partners, die fos de komende jaren wil steunen binnen onze streeftocht naar sociale bescherming als basisrecht voor alle inwoners van de Andesregio.