Latijns-Amerikaanse huishoudsters verenigd in Nicaragua!

Op 7 en 8 augustus 2015 werd in Nicaragua de tweede Latijns-Amerikaanse bijeenkomst van de arbeiders in de huishoudsector georganiseerd. Meer dan 120 gesyndicaliseerde vrouwen uit twaalf verschillende landen verzamelden zich in Managua om samen met de Internationale Arbeidsorganisatie, de Continentale vakbondsorganisatie en de Internationale Federatie voor Huishoudpersoneel te debatteren over migratie en arbeidsrechten in de regio.

CategorieNieuws

Met Andrea Morales, algemeen secretaris van de federatie voor huishoudpersoneel in Managua FETRADOMOV en coördinatrice van het platform van vakbondsvrouwen CNMSN, blikken we terug op een zeer geslaagd evenement.

Waarom hebben jullie besloten om deze bijeenkomst te organiseren in Managua?

Op een bijeenkomst van de Internationale Federatie voor Huishoudpersoneel (FITH) in Chili is besloten om een commissie voor migratieproblemen op te richten onder leiding van Nicaragua. Dat is niet toevallig, want juist in de regio Midden-Amerika is de arbeidsmigratie van huishoudpersoneel het grootst. Wij zijn dus ook het meest geïnteresseerd om binnen de FITH tot een meer gedefinieerde strategie over migratie te komen. Daarnaast zijn we er trots op dat leden van de FITH naar Nicaragua komen omdat we het eerste land binnen de regio zijn en het derde ter wereld, dat overeenkomst 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft ondertekend.

Waarom is het thema migratie zo belangrijk en hoe kunnen jullie hier als vakbeweging rond werken?

Er zijn meer dan 90.000 Nicaraguaanse huishoudsters werkzaam in Costa Rica. Zij genieten nauwelijks bescherming en zijn vaak het slachtoffer van arbeidsrechtenschendingen en seksueel misbruik. Zonder werkvergunning durven ze nauwelijks aangifte te doen uit angst het land uit te worden gezet. Met werkvergunning is de situatie niet veel beter, omdat die afhangt van de werkgever die ten alle tijde de vergunning kan intrekken.

Om hier als vakbeweging iets aan te doen, is het van groot belang om dat rechtsvacuüm op te heffen en aan te dringen op speciale wetgeving ter verdediging van arbeidsmigranten. In Nicaragua hebben we die wetgeving nog niet, maar het ondertekenen van IAO overeenkomst 189 is een eerste belangrijke stap. Zo worden regeringen gedwongen om elk jaar verslag uit te brengen van de vorderingen die zij hebben gemaakt bij de rechtenerkenning van huishoudpersoneel. Daardoor moeten ze indirect ook werken aan de bescherming van migranten.

Wat is het belangrijkste dat jullie met het evenement bereikt hebben?

We zijn enorm tevreden. Op de eerste plaats is er veel vooruitgang geboekt op vlak van eenheid binnen de beweging. Om als vakbeweging internationaal effectief druk uit te oefenen op regering, is het van groot belang dat we gezamenlijke actie coördineren. Naast de FITH was ook het andere regionale netwerk CONLACTRAHO in Managua aanwezig. Er waren verschillende vergaderingen om te komen tot afspraken voor een strategisch actieplan voor de uitvoering van IAO overeenkomst 189 in de regio.

Ook wat betreft Nicaragua heeft het forum ons heel veel publiciteit en aandacht voor de problematiek van huishoudsters opgeleverd. Zo hebben meer dan 50 verschillende radio, televisiekanalen en kranten verslag van de activiteit gedaan.

Verder was ook de uitwisseling met andere organisaties binnen Latijns-Amerika zinvol. We zijn erg blij met de deelname van de FOS-partners uit de Andesregio. We waren bijvoorbeeld erg onder de indruk van de vorderingen in Bolivia, waar het werk met de huishoudsector al vele jaren op gang is en zich een federatie heeft gevormd met nationale dekking en onderhandelingsstrategieën. Ook de ervaring in Colombia is voor ons belangrijk, omdat de huishoudsector daar actief door de vakbondskoepels ondersteund wordt. Dankzij die voorbeelden en de aanwezigheid van IAO en de Continentale vakbondsorganisatie en dankzij alle persaandacht, hebben we goede hoop dat onze sector nu ook door de Nicaraguaanse koepelvakbonden veel serieuzer genomen wordt.