Mariela Castro op bezoek bij de Vlaamse socialistische beweging

Op donderdag 27 september 2012 ontvingen fos, sp.a, ABVV en de Socialistische Mutualiteiten, Mariela Castro voor een gesprek. Mariela, dochter van huidig president Raúl Castro en van feministe Vilma Espín, kwam spreken over het baanbrekend werk van haar organisatie CENESEX op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele diversiteit en over de socio-economische hervormingen waar het land voor staat.

LocatieCuba
CategorieNieuws

http://fotos.fos-ngo.be/#25

Voor Cenesex (Centro Nacional de Educación Sexual) is iedere vorm van discriminatie onaanvaardbaar. Iedere Cubaan, ongeacht ras, klasse, sekse én seksuele voorkeur moet gelijk behandeld worden. In een cultuur waar het machismo nog steeds dominant is, is dit niet altijd evident, al zijn er al heel wat stappen in de goede richting gezet. Cenesex blijft via wetenschappelijk onderzoek, seksuele opvoeding en wetsvoorstellen ijveren voor een algemene emancipatie van alle Cubanen, inclusief holebi’s en transseksuelen.

Met het oog op de socio-economische hervormingen die al een tijd de Cubaanse politieke agenda domineren, wees Mariela Castro vooral op het belang van het behoud van de sociale verworvenheden van de revolutie. Er is hard gestreden voor een egalitair beleid, waarin onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming voor iedereen centraal stonden. Er is nood aan een sterkere Cubaanse economie, maar het beleid dat men hiertoe zal voeren, mag in geen geval afbreuk doen aan de positieve verworvenheden van het socialisme, luidde de boodschap.

Bekijk ook de foto’s op onze facebookpagina!
Meer info: Cenesex