meer dan 300 Cambodjaanse textielarbeiders ontslagen

Stuur een brief naar GAP, Zara en H&M

318 Cambodjaanse arbeid(st)ers werden ontslagen omdat ze in september meegestaakt hebben voor een leefbaar loon. Ze wachten nu al meer dan vier maand op hun wederindienstneming, hoewel de rechtbank en de regering van oordeel zijn dat ze terug aan het werk mogen. Als lid van de Schone Kleren Campagne doet fos een oproep tot GAP, Zara en H&M, die aankopen bij veel van de betrokken fabrieken, opdat ze zouden eisen dat ze direct terug in dienst worden genomen, met een compensatievergoeding voor de al verloren werktijd.

CategorieNieuws

Stuur een brief naar GAP, Zara en H&M

Korte vertaling in het Nederlands:

Ik schrijf u m.b.t. de 318 Cambodjaanse arbeiders die nog steeds wachten op hun wederindienstneming na hun ontslag voor hun deelname aan de staking. Tegen een aantal vakbondsleiders zijn nog altijd gerechtelijke klachten aanhangig, ondanks het feit dat de regering tegen de ontslagen is en dat een bevelschrift eist dat de aanklachten worden ingetrokken. Ik weet dat uw bedrijf uw leveranciers heeft gecontacteerd om uw bezorgdheid uit te drukken, maar die stap is duidelijk onvoldoende om meer gerechtigheid voor de arbeiders te bekomen. Uw bedrijf is een belangrijke aankoper in deze Cambodjaanse fabrieken. Uw gedragscode verplicht u om voor alle arbeiders in uw leveringsketen het recht op organisatie te ondersteunen. Ik vraag u met aandrang een grotere inspanning te leveren om te garanderen dat de arbeiders onmiddellijk en onvoorwaardelijk terug aangenomen worden, met een uitbetaling van achterstallig loon; dat de klachten en rechtsprocedures worden ingetrokken; dat uw leveranciers het recht op vakbondsvrijheid respecteren en onmiddellijk hun antivakbondsactiviteiten stopzet-ten, zoals pogingen om vakbondsleiders te intimideren en om te kopen; dat de werkgevers onmiddellijk te goeder trouw beginnen te onderhandelen over voorstellen voor een leefbaar loon en andere voordelen; en dat de eigenaars en inkopers van UA alle klachten tegen Sous Chantha intrekken en hem weer in dienst nemen.
Ik kijk uit naar een spoedige oplossing voor deze problemen en naar het bericht dat uw bedrijf een rol heeft kunnen spelen in het doen respecteren van de vrijheid van vereniging in Cambodja.

Knip de Engelstalige tekst hieronder in een email en voeg onderaan je naam toe. Verstuur ze naar de volgende emailadressen:

GAP – Deanna Robinson:
[email protected]

H&M – Maritha Lorentzon:
[email protected]

Inditex – Felix Poza:
[email protected]

Dear (Sir, Madam)

I am writing in regard to the 318 Cambodian workers who are still waiting for rein-statement almost two months after they were dismissed following the national strike for decent wages in September. A number of trade union leaders are still facing legal charges resulting from their participation in this strike. This is despite the government of Cambodia issuing a statement opposing the dismissals and a warrant urging these cases to be dropped.

I understand that your company has contacted your suppliers to express your concern, but these steps have clearly not been enough to bring justice for these workers. Your company is a significant buyer from Cambodia in general and these factories in particular. Your code of conduct commits you to upholding the rights of all workers in your supply chain to freedom of association.

I therefore urge you to take stronger action to ensure:

– these workers are reinstated immediately and unconditionally, with back pay calculated on their average monthly incomes
– complaints and court cases against these workers are withdrawn
– your suppliers respect trade union rights to freedom of association and immediately halt their union undermining activities such as the attempts to intimidate and to bribe trade union leaders
– employers immediately enter into good faith negotiation on the workers’ proposals for a living wage and other benefits.

Referring to the the case of Sous Chanted, falsely accused trade union leader of United Apparel, we urge Gap to take steps to ensure his immediate release and reinstatement.

I look forward to hearing that this issue is resolved at the earliest opportunity and that your company has played a role in ensuring that freedom of association is respected and supported in Cambodia,

Sincerely,
Meer info: over de staking