Mijlpaal: arbeidsregels voor huishoudarbeid wereldwijd

Op de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is een nieuwe conventie voor waardig huishoudelijk werk goedgekeurd. Onze partners uit Bolivia en Peru werkten mee aan deze mijlpaal!

CategorieNieuws

Volgens de nieuwe conventie moeten de huishoudarbeidsters dezelfde behandeling krijgen als werknemers uit andere sectoren wat betreft sociale bescherming, gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidstijd en sociale inspectie. Huishoudelijk werk is evenveel waard als ander werk, dat wordt hiermee erkend.
De conventie werd goedgekeurd met 396 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 63 onthoudingen. Ook de bijhorende aanbeveling die aangeeft hoe de conventie kan worden toegepast, kreeg 434 stemmen voor. Dit is het resultaat van een lang proces. In maart 2008 besloot de Raad van Beheer van de IAO het thema op de agenda van de conferentie te plaatsen. In 2010 werden de eerste besprekingen over een conventie gevoerd. In 2011 konden de huishoudarbeidsters eindelijk een overwinning binnenhalen.

Leddy Mozombite van SINTTRAHOL uit Peru en Daniela Quenta en Prima Ocsa van FENATRAHOB uit Bolivië konden met de hulp van fos deelnemen aan de discussies van de commissie voor huishoudelijk werk in Genève. “We voeren al jaren strijd voor een internationale conventie over waardig huishoudelijk werk. Daarom zijn we aanwezig in Genève bij de 100e conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Vandaag, 16 juni 2011, is een historische dag voor ons omdat de conventie aanvaard is door de IAO.”, zei Daniela Quenta, voorzitster van de Nationale Federatie van Huisarbeidsters van Bolivië, de FENATRAHOB.

Vaak moeten deze vakbondsvrouwen die strijd alleen voeren, zonder de steun van de meestal uitsluitend mannelijke leiders van hun vakbondskoepel. Dit zagen ze nog maar eens bevestigd op de conferentie. Daniela Quenta was “heel ontgoocheld door de afwezigheid van onze vakbondskoepel, de COB, die op de IAO-conferentie had moeten zijn van bij het begin om het verzoek van lidorganisatie FENATRAHOB te steunen.”

De Vereniging van Huisarbeidsters uit Ecuador, de ATRH, heeft zelfs niet kunnen deelnemen aan de conferentie omdat de steun van een Ecuadoriaanse vakbondskoepel ontbrak. “Van de zes bestaande vakbondskoepels wil er geen enkele ons de erkenning en steun geven die we vragen en verdienen. Daarom zijn we niet aangesloten. Uit ervaring weten we dat ze enkel geïnteresseerd zijn in het innen van de bijdrage,” weet Maximina Salazar, voorzitster van de ATRH, te vertellen.

Met de goedkeuring van de conventie begint het werk op nationaal vlak pas. Ook daar hebben de fos-partners uit de huishoudsector nog een belangrijke rol te spelen. Er is nog veel lobbywerk voor de boeg voor de ratificatie en toepassing van de nieuwe conventie zodat die echt een verschil maakt in het leven en werk van de huisarbeidsters in de Andesregio.

In Bolivia en Peru bestaat er sinds 2003 een nationale wetgeving die het huishoudelijk werk reguleert. Een belangrijke erkenning voor de werknemers maar tegelijk gaat het om discriminerende wetgeving. Als Bolivia en Peru de nieuwe conventie ratificeren, moet de nationale wetgeving aangepast worden zodat hun rechten uitgebreid worden.

fos zal de strijd van de huisarbeidsters tegen geweld en discriminatie, en voor waardig werk, actief blijven steunen. Deze nieuwe internationale norm is absoluut een mijlpaal in de eeuwenoude geschiedenis van meer dan 100 miljoen huisarbeidsters wereldwijd. Hier moet gehoor aan gegeven worden!