nicaragua-demonstratie-flickr-mathieu-etienne-gagnon-oxfam
beeld:

Een mondig Nicaragua tegen ongelijkheid

Interview met Enrique Picado van MCN

Nicaragua kent een rijke geschiedenis van sociale strijd. Een strijd tegen onderdrukking en ongelijkheid. Sinds de revolutie kan het Centraal-Amerikaanse land alvast betere cijfers op vlak van inkomensongelijkheid voorleggen dan de buurlanden. Toch is de strijd nog lang niet gestreden. De organisatie Movimiento Comunal Nicaraguense (MCN) is een product van de Nicaraguaanse Revolutie, maar sloeg haar eigen weg in. Enrique Picado, verantwoordelijke gezondheid bij MCN legt de link tussen ongelijkheid, revolutie en evolutie.

LocatieNicaragua
CategorieNieuws

“Voor mij is ongelijkheid een logisch gevolg van het kapitalisme. Kapitalisme is het dominerende systeem en uit zich via verschillende vormen van ongelijkheid zoals armoede, maar ook een gebrek aan respect voor universele mensenrechten”, zegt Enrique met veel strijdbaarheid tijdens een workshop in de stad Matagalpa. De toon van het gesprek is meteen gezet.

Is het dan niet moeilijk om ongelijkheid te bestrijden binnen een dominant kapitalistisch systeem?

“Er is duidelijk een grote nood aan positieve verandering, maar die effectief bereiken verloopt traag. De verandering waar we naar streven heeft namelijk een ideologische ondertoon die gebaseerd is op een aantal economische, religieuze en traditionele stromingen die ontstaan zijn om de verarmde bevolking te helpen. Iets wat niet bij iedereen populair is. Maar het is ook moeilijk om snel verandering te bereiken door het gebrek aan onderwijs. Een geschoold volk is een vrijer volk, een volk dat beter isuitgerust om verandering te eisen.”

Verandering is dus vaker evolutie dan revolutie?

“Een revolutie is een radicale verandering. Ikzelf heb ook deelgenomen aan de Nicaraguaanse revolutie van ’79. Maar een revolutie is als krantenpapier dat je in brand steekt: hevig maar kort. Evolutie kan je vergelijken met lang koken op een laag vuur. Het geheim van een duurzame, vruchtbare evolutie is een bevolking die de hoofdrol krijgt toebedeeld. Ik geloof in revolutie, maar die creëert geen duurzame resultaten. De revolutie was een startschot, gaf de bevolking een historische alertheid en wees hen op hun ontegensprekelijke rechten. Wij zouden ons nu niet kunnen richten op preventie van zwangerschap bij adolescenten en promotie van gezondheid in de gemeenschappen zonder die omwenteling. Want die verwierp de nauwe, medische interpretatie van gezondheid en maakte plaats voor bewuste burgers die vechten voor hun universele rechten zoals het recht op gezondheid.”

 

Hoe dragen jullie bij aan de strijd tegen ongelijkheid?

“De strategie van MCN is gebaseerd op de promotie, verdediging en realisatie van universele mensenrechten. We gaan voor een totaalbenadering. Op vlak van gezondheid willen we niet alleen dat iedereen vrij is van ziekten, maar ook in harmonie leeft met zijn of haar lichaam, geest en sociale omgeving. We strijden voor een waardig leven zonder armoede met universele rechten. We proberen dat te bereiken door mensen vaardigheden te laten ontwikkelen die het mogelijk maken om op te komen voor de verdediging van de eigen rechten. Onze missie is het bevorderen van participatie, organisatie en mobilisatie zodat de bevolking zelf centraal staat.”

Hoe draagt internationale solidariteit hiertoe bij?

“Met FOS trachten we samen bij te dragen aan een bewustzijnsverandering in 96 gemeenschappen, die het recht op gezondheid moet versterken. Specifiek strijden we samen tegen een hardnekkig kwaad in Nicaragua, namelijk zwangerschap bij adolescenten. We zullen hard moeten werken aan de verdediging en uitoefening van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid bij jongeren, een thema dat hier met zachte handschoenen moet aangepakt worden.”