Dwing multinationals om mensenrechten te respecteren

Spreek de Belgische minister aan!

IMG_20180129_120003_Bokeh
Een Ecuadoraanse arbeider plaatst etiketten op bananen van multinational Bonita, bedoeld voor de Europese markt.

De vervuilde leefomgeving van wie rondom bananenplantages woont. De onmenselijke werkdruk van de textielarbeiders die je kleren maken. De vervuiling door het lozen van olieoverschotten. Vind je het ook onaanvaardbaar? Een internationaal verdrag kan een einde maken aan de straffeloosheid van bedrijven die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen. FOS roept op tot actie.

LocatieBelgië
header-waardig-werk
Thema

Waardig werk

Veel mensen krijgen geen kans om een waardige job uit te oefenen. Als ze al een job vinden, is dat zelden in goede omstandigheden. …

Lees verder

Overal ter wereld zien we dagelijks mensenrechtenschendingen. Vaak heeft het te maken met wangedrag van grote bedrijven. Multinationals duwen de prijzen en dat gaat ten koste van de rechten van arbeiders binnen de talrijke productieprocessen, milieurechten en zo veel meer.

De lijst van problemen waar bedrijven aan bijdragen is lang. Denk maar aan olielekkages, instortingen van gebouwen, landroof, beperkingen van de vrijheid van vereniging, onfatsoenlijke werkomstandigheden, vervuiling en ziekte. Het zijn enkele van de bewezen schendingen van de fundamentele rechten van de bevolking en werknemers. Talrijke gevallen van mensenrechtenschendingen waarbij Belgische en buitenlandse bedrijven betrokken waren, werden vastgesteld in gevoelige en sociaal risicovolle sectoren zoals mijnbouw, bouw, textiel, agrosector, hout, baggerwerken en bosbouw.

Samen met Belgische ngo’s en vakbonden roept FOS België op om zich te scharen achter een nieuw internationaal verdrag. Dat verdrag moet een einde maken aan de straffeloosheid van bedrijven die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen. 

In juni 2014 nam de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een baanbrekende resolutie aan die de weg effent voor de uitwerking van een bindend internationaal verdrag om mensen te beschermen tegen bedrijfsmisbruik. Dat verdrag zou staten ertoe verplichten het primaat van de mensenrechten boven economische belangen te waarborgen, multinationals en hun leveranciers, onderaannemers en dochterondernemingen te verplichten de mensenrechten te eerbiedigen en de toegang tot de rechter voor de betrokkenen te waarborgen.

Bron:

Doe mee

Ook jij kan het verschil maken. Je kan de minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, aanspreken over het verdrag via een nieuwe website. Dat kan via mail of via je twitteracount.

Ga naar de website klik hier