Myrtle Witbooi ontvangt Lifetime Achievement Award

Screenshot 2021-11-16 at 16.44.13

Myrtle Witbooi wordt beloond voor haar levenslange strijd voor waardig werk van huishoudwerkers in Zuid-Afrika als in de wereld.

Voorbeeld van moed, vastberadenheid en uithoudingsvermogen

Myrtle Witbooi, voorzitter van de Internationale Federatie voor Huishoudwerkers (IDWF) en algemeen secretaris van onze partner SADSAWU, zal de Silver Rose Lifetime Achievement Award ontvangen op het Global Progressive Forum. Dit forum is georganiseerd door Solidar in samenwerking met de Europese fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D).

Myrtle Witbooi ontvangt Lifetime Achievement Award als beloning voor haar levenslange strijd voor waardig werk van huishoudwerkers in Zuid-Afrika als in de wereld. “Met meer dan vijf decennia ervaring voor het organiseren van huishoudelijk personeel en hen te mobiliseren voor waardig werk, heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van C189,” luidt het bij de motivering van de keuze van het bestuur van Solidar. “Myrtle Witbooi’s leven als activist en vakbondsleider is een voorbeeld van moed, vastberadenheid en uithoudingsvermogen. Een voorbeeld van burgerlijke betrokkenheid die nu meer dan ooit nodig is, aangezien we geconfronteerd worden met monumentale uitdagingen en parallelle crises die we alleen kunnen oplossen door samen te werken.”

Het bestuur sluit de motivering af door te vermelden dat de strijd van Myrtle Witbooi een kern vormt voor het gemeenschappelijk streven naar een rechtvaardige transitie. “Het garandeert de veerkracht van onze samenleving, vergroot de toegang tot rechten en speelt een sleutelrol in een meer duurzame economie waarin de mens centraal staat,” concludeert Solidar.

n-20140319-brussel-fos-startdag-campagne-deel-1-HR (30)
beeld:

Vereerd maar strijdvaardig

Myrtle Witbooi voelt zich vereerd met deze titel, maar ze blijft toch strijdvaardig. “Deze titel moet ons laten inzien dat onze strijd nog niet over is. We moeten blijven strijden totdat gendergerelateerd geweld en laagbetaalde lonen voor huishoudwerkers deel uitmaken van het verleden. We moeten ook blijven vechten tegen het misbruik ten aanzien van gemigreerde huishoudwerkers. De strijd zal verdergaan totdat huishoudwerkers wereldwijd erkend zullen worden voor het werk dat ze dagelijks moeten uitvoeren.”

Bron:

Myrtle Witbooi is begonnen met het vakbondsactivisme in het midden van de jaren ’60, toen Zuid-Afrika nog een apartheidsstaat was. Van 1978 tot 1983, was ze actief bij de Domestic Workers Association, die alleen opkwam voor huishoudwerkers uit Kaapstad. In 1985 was ze betrokken bij de oprichting van SADWU, de toenmalige eerste nationale vakbond voor huishoudwerkers in Zuid-Afrika en werd ze nationaal penningmeester. Hierna heeft ze daar tot 1998 de functie van nationaal trainer uitgeoefend. In 2000, heeft ze bijgedragen aan de oprichting van SADSAWU. Sindsdien is ze daar algemeen secretaris. Onder haar leiderschap, werd C189 geratificeerd in Zuid-Afrika in 2013. In samenwerking met huishoudwerkers werden meerdere rechten, zoals werkloosheidsuitkering en compensatie bij ziekte, verworven. Sinds 2013, is ze ook voorzitter van de Internationale Federatie voor Huishoudwerkers (IDWF).