Onderdeel van
Website banner
Respecteer hen! Ga naar dossier

Anselin wil verandering binnen de huishoudsector

Nancy Anselin komt op voor haar collega's

Nancy Anselin 2
beeld:

Nancy Anselin werkt sinds 2007 in de huishoudsector. Enkele jaren geleden wilde die verandering brengen door vakbondsafgevaardigde te worden voor ABVV Horval.

LocatieBelgië

Bepaalde psychologische barrières overwinnen

Toen ze als dienstenchequewerknemer begon, begreep Anselin al snel hoe precair de sector is. Ze legt ons eerst en vooral uit dat het fysiek zwaar werk is. Je voert immers meerdere uren na elkaar dezelfde handelingen uit. Het is echter ook moreel zwaar. Anselin legt namelijk uit dat je moet leren om bepaalde psychologische barrières te overwinnen. Ze ondervond al snel dat sommige klanten respectloos zijn, maar ze heeft ook geleerd om afstand te nemen om de moed niet te verliezen en om het werk niet te verliezen.

Verschillende types intimidatie

Tijdens haar loopbaan was Anselin ook getuige en slachtoffer van intimidatie op de werkplek, wat volgens haar “100% aanwezig” is in de sector. Ze beschrijft ons drie verschillende vormen van intimidatie die ze heeft kunnen vaststellen. Seksuele en psychologische intimidatie zijn dagelijkse kost voor huishoudwerkers. Tot slot beschrijft Anselin een type intimidatie dat dagelijks voorkomt en gebagatelliseerd wordt. Het zijn kleine onaangename opmerkingen, waarbij ze bijvoorbeeld te horen krijgt dat ze minder goed dan een andere collega werkt. Anselin legt ons uit dat dit gedrag uiteraard samenhangt met een bepaalde mentaliteit die mannen ten aanzien van vrouwen kunnen hebben. De werknemers durven er niet altijd over te klagen, want dit is heel moeilijk te bewijzen. Die willen ook niet werkloos worden.

Vakbondsafgevaardigde voor verandering

Enkele jaren geleden besloot Nancy dat de maat vol was en dat er iets moest veranderen voor de vrouwen binnen de sector en zichzelf. Zo werd ze vakbondsafgevaardigde voor ABVV Horval. Die vertelt ons dat die daardoor opnieuw vertrouwen kreeg in zichzelf, zich sterker voelde, maar vooral ook nuttig. Ze informeert, geeft raad en vecht dagelijks voor de collega’s. Dankzij die rol als vakbondsafgevaardigde, kwam die ook in contact met de andere werknemers. Zo kon die een netwerk uitbouwen.

Ook al weet ze dat ze de wereld niet zal veranderen, toch hoopt Nancy wel degelijk het verschil te maken voor haar collega’s binnen de sector. Er is echter nog veel werk aan de winkel voor de huishoudwerkers. Zo zou die bijvoorbeeld graag zien dat er praatgroepen opgericht worden waar de werknemers kunnen samenkomen en met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. In een beroep waarin die continu alleen werken, zou dat een kans zijn om elkaar te ontmoeten en om op termijn hun krachten te bundelen. Anselin zou ook willen dat de beslissingen, die genomen worden voor de sector, overal in België geharmoniseerd worden. Het werk is hetzelfde, vertelt ze ons, waarom bestaan er dan verschillen tussen de Gewesten?

Beroep naar waarde schatten

De coronacrisis heeft deze problemen alleen nog maar aangescherpt. Anselin hoopt nu dat het beroep, en alle verwikkelingen die daarmee gepaard gaan, naar waarde zullen geschat worden. Die hoopt ook dat échte vooruitgang kan geboekt worden voor de sector en de werknemers.