Neen tegen geweld op vrouwen!

Wereldwijd actie voeren tegen geweld op vrouwen

Zoals ieder jaar, nemen fos-partners Sikhula Sonke (SiSo) en Women on Farms Project (WFP) in Zuid-Afrika deel aan de “16 Days of Activism”. Het gaat om een internationale campagne van de Verenigde Naties waarmee aandacht gevraagd wordt voor geweld op vrouwen wereldwijd. De campagne start op 25 november – de Internationale Dag voor het uitroeien van Geweld op Vrouwen – en loopt gedurende 16 dagen, tot 10 december wanneer de Internationale Dag voor de Mensenrechten wordt gevierd. De keuze van deze data staat symbool voor een van de strijdpunten van vrouwenorganisaties: geweld op vrouwen is een schending van de mensenrechten en moet ook als dusdanig erkend worden. Door activiteiten en sensibiliseringsacties te organiseren tijdens deze 16-daagse proberen vrouwenorganisaties wereldwijd een halt toe te roepen aan gendergeweld en vrouwen (en mannen) samen te brengen in deze strijd.

CategorieGenderNieuws

Een gruwelijk voorval dat plaatsgreep op 6 november in Harare, Zimbabwe, toont eens te meer aan dat het nog steeds absoluut noodzakelijk is voor vrouwen om zich te verzetten tegen gendergeweld wereldwijd. Raviro, een jonge vrouw van 23, werd onderweg naar haar huis aangevallen door haar schoonbroer die haar eerst probeerde te verkrachten en haar toen dit niet lukte aanviel met een bijl. Raviro werd zwaargewond gevonden door haar vijfjarig zoontje en haar ouders en overleed later aan haar verwondingen in het ziekenhuis.
“Van vrede thuis tot vrede in de wereld: laten we ons verzetten tegen militarisme en een einde maken aan geweld tegen vrouwen”, zo luidt de globale slogan dit jaar.

Ook de Vlaamse socialistische Vrouwenbewegingen zij-kant en VIVA-SVV voeren in deze periode actie tegen geweld op vrouwen. Eén op vijf Belgische vrouwen wordt in de loop van haar leven slachtoffer van partnergeweld. Kijken we naar het afgelopen jaar, dan is dat 1 op de 7. zij-kant en VIVA-SVV doen daarom van 25 november tot 6 december mee aan de internationale Wittelintencampagne. Een wit lint is het internationale symbool om geen geweld te plegen op vrouwen en gewelddaden van anderen nooit te dulden of stilzwijgend te laten gebeuren. Doe mee en maak een wit post-it-lint op je ruit. Op de website van zij-kant of VIVA-SVV vind je alle informatie over hoe je kan meedoen en je tegen geweld op vrouwen kan uitspreken!