Cuba-algemeen-horeca-flickr-Josef Willems
beeld:

Een nieuwe wind ten westen van Cuba

Waarom actie nodig is voor het opheffen van de blokkade

De wereld verandert drastisch. Maar komt er verandering voor de Cubanen? Door de druk op president van de Verenigde Staten (VS), Joe Biden, op te voeren, kunnen we het tij keren.

LocatieCuba
CategorieNieuws

Meer dan drie op vier Cubanen leeft al het hele leven in een land dat economisch is afgesloten van de buitenwereld. Dit door de blokkade door de Verenigde Staten. Al zes decennia zet de blokkade, die internationaal veroordeeld wordt, de levensstandaard onder druk.

In die lange periode is de wereld veranderd. Economische crisissen en recessies passeerden de revue. Een pandemie zette zelfs de wereld op de kop. Maar voor de Cubanen bleef het onmogelijk om soeverein om te gaan met die veranderingen. De wurggreep van de blokkade bleef de belangrijkste belemmering voor de ontwikkeling van het land. “De blokkade heeft de bedoeling om ons leven moeilijk te maken”, vertelt Cubaans LGBTI-activist Teresa. De Cubaanse politiek probeerde onderweg zich aan te passen, zonder verworven rechten voor de Cubanen op te geven.

Recht op leven zonder blokkade

De coronapandemie legt vandaag ook het Cubaans toerisme stil. Hierdoor krijgt de economie, die al zwaar te leiden had onder aanvullende sancties doorgevoerd door Trump, nog meer klappen. Intussen zijn medisch materiaal en grondstoffen moeilijk voorhanden. Dat aanslepend probleem krijgt een dramatisch karakter door de huidige gezondheidscrisis . “Door de pandemie is de blokkade een genocide”, getuigt vakbondsactivist María del Carmen hierover. Cuba wordt nochtans geloofd voor haar gezondheidszorg. Het leverde uitzonderlijke inspanningen voor de internationale gemeenschap tijdens de covidcrisis. Denk aan de uitgestuurde dokters of de ontwikkeling van Cubaanse vaccins tegen het virus.

De sancties treffen de meest kwetsbare bevolkingsgroepen van Cuba, met grote gevolgen voor hun gezinnen. Ze remmen hun ontwikkelingskansen en projecten en beperken de evolutie naar een meer gelijke en inclusieve samenleving. Dat stelt ook Oxfam vast in hun nieuw rapport, waarin de organisatie hamert op het recht om zonder blokkade te leven.

Cuba_Blokkade_Propaganda_Vinales
Affichebeeld tegen de blokkade in Cuba

Verandering

Nu de nood het hoogst is, vond er een welgekomen machtswissel plaats in de Verenigde Staten. Alhoewel president Biden een andere houding dan Trump tegenover Cuba heeft beloofd, staan de relaties met het Caraïbische eiland niet hoog op de agenda. Nochtans stond hij in 2016, als vicepresident, achter Barack Obama die de banden met Cuba gedeeltelijk normaliseerde.

Ondanks internationale oproepen, heeft de VS onder de huidige coronapandemie de blokkade dus niet versoepeld. Het eerste slachtoffer is de Cubaanse bevolking die geconfronteerd wordt met schaarste in de winkelrekken. De Cubanen hebben geen boodschap aan goede intenties, enkel aan daden. Zij vragen vrije toegang tot de internationale markten.

Durft president Biden de hele wereldgemeenschap recht in de ogen kijken, wanneer die op 23 juni ’21 in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de blokkade haast unaniem zal veroordelen, net zoals de voorbije 28 jaren gebeurde? Nu Biden naar Brussel komt voor de NAVO-top in juni, vlakbij die symbolische datum, is hét moment aangebroken om te eisen dat de VS betrekkingen met Cuba volledig normaliseert. Daarom voert FOS met andere middenveldorganisaties op 12 juni actie in Brussel.

Samen met de Coördinatie Opheffing Blokkade tegen Cuba, gaan we voor een Cuba zonder blokkade.
We vragen dat president Biden van zijn presidentiële macht gebruik maakt om met één pennentrek

  • de geldtransfers van Cubaanse VS-burgers naar hun familie en kennissen op het eiland te versoepelen
  • de VS-burgers toelaten om zonder beperkingen naar Cuba te reizen
  • de oliebevoorrading van Cuba niet te verstoren
  • economische handel en samenwerking tussen beide landen te versoepelen

Verder vragen we dat president Biden in het Congres onmiddellijk werk maakt van

  • het schrappen van Cuba als land dat het terrorisme steunt
  • de opheffing van de blokkade tegen Cuba
  • de geldtransfers van Cubaanse VS-burgers naar hun familie en kennissen op het eiland versoepelen
  • de VS-burgers toelaten om zonder beperkingen naar Cuba te reizen
  • de oliebevoorrading van Cuba niet te verstoren
  • economische handel en samenwerking tussen beide landen te versoepelen

Wil jij ook een einde aan de Blokkade? Doe met de fietskaravaan tegen de blokkade in Brussel op 12 juni en roep mee: “Biden unblock Cuba now!”