Obama, free the five now!

Een internationale onderzoekscommissie boog zich begin maart over de illegale opsluiting van de vijf Cubanen die in de jaren’90 onterecht werden beschuldigd van spionage tegen de Verenigde Staten. Het verdict van de commissie was duidelijk; “President Obama, wij vragen de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van The Cuban Five.”

LocatieCuba
CategorieNieuws

Ruim vijftien jaar al, zitten de vijf Cubanen onschuldig gevangen in gevangenissen in de Verenigde Staten. Ruim vijftien jaar al, worden alle elementaire mensenrechten van deze Vijf geschonden: geen recht op een eerlijk proces, maandenlange opsluiting in isolatiecellen, weigering van bezoekrecht aan familieleden, intimidatie en vernedering. Ruim vijftien jaar al, wachten echtgenotes, kinderen, ouders, kinderen, broers en zussen op hun terugkeer naar huis.

Cuba kende in de jaren ’90 een opflakkering van terroristische aanslagen, voornamelijk gericht tegen de toeristische sector. In totaal vielen 3.000 doden en vele duizenden gewonden bij deze terreurdaden. De slachtoffers waren hoofdzakelijk Cubanen, maar bijvoorbeeld ook een jonge Italiaanse toerist.

De aanslagen werden georganiseerd vanuit Miami, waar extreemrechtse organisaties van uitgeweken Cubanen er alles wilden aan doen om het Cubaanse socialistische model te vernietigen, o.a. met terreur gericht tegen het eiland en haar bevolking. Vijf jonge Cubanen besloten dan ook om te infiltreren in deze organisaties om meer terreur en meer slachtoffers te voorkomen… met succes!

De Cubaanse overheid bezorgde alle informatie die de Vijf verzamelden aan de Noord-Amerikaanse inlichtingendiensten. Die laatste beloofden om actie te ondernemen tegen de terroristische organisaties in de V.S., maar arresteerden in de plaats de Vijf zelf. Ze werden beschuldigd van spionage tegen de Verenigde Staten, ‘het organiseren van een samenzwering met als doel een moord te plegen’ en andere ongegronde – ridicule – aantijgingen. Er volgde een politiek schijnproces, onder het bewind van George W. Bush jr., met extreem zware straffen als resultaat. Het begin van een zware lijdensweg voor de Vijf en voor hun familieleden. Maar ook het begin van een wereldwijde solidariteitsbeweging die strijdt voor hun vrijlating, waar ook ABVV West-Vlaanderen en FOS zich bij aansloten.

In de afgelopen drie jaar kwamen twee van de vijf Cubanen vrij, na het uitzitten van hun volledige straf. Mocht er geen gerechtigheid geschieden in deze zaak, dan moet Antonio Guerrero nog wachten tot 2017, Ramón Labañino tot 2024 en zal Gerardo Hernández sterven in zijn cel.

Internationale Onderzoekscommissie in London

Drie toprechters uit drie continenten onderzochten op 7 en 8 maart 2014 de zaak van de Vijf tijdens een prestigieuze internationale onderzoekscommissie in London. Een 300-tal aanwezigen waren getuige van het onderzoek. Bij de Belgische delegatie ook Kurt De Loor, Vlaams parlementslid voor sp.a, die reeds jarenlang ijvert voor de vrijlating van de Vijf. Lees een opiniestuk van zijn hand over de kwestie, recent verschenen in Knack.

Ook de Commissie Internationale Solidariteit van ABVV West-Vlaanderen stuurde een delegatie van vijf militanten naar London, waaronder provinciaal secretaris Erik Van Deursen. De eerste dag kregen we een gedetailleerd overzicht van de context in deze zaak: de terroristische aanslagen op Cuba en de relaties tussen Cuba en de VS. De bedoeling was om de eerste dag ook René Gonzalez – één van de Vijf die reeds vrijkwam – te horen, maar zijn visumaanvraag werd geweigerd door de Engelse overheid, onder druk van de vrienden aan de andere kant van de Atlantische oceaan. Via Skype was er dan toch contact mogelijk, René werd getrakteerd op een staande ovatie van het publiek in London.

De tweede dag werd dieper ingegaan op het proces zelf. In de namiddag kregen we de hartverscheurende getuigenissen van de dochter van René, nu 29 jaar en 14 jaar oud toen haar vader onterecht werd opgesloten, de echtgenotes van Ramón en Gerardo en de moeder van Antonio, nu 82 jaar oud en met als enige hoop haar zoon terug thuis zien komen voor ze zelf sterft.

Na twee dagen van onderzoek, luidde het verdict van de rechters: “Op basis van de harde bewijzen die we de afgelopen twee dagen hoorden, vragen we dat de President van de Verenigde Staten, President Barack Obama, dringend de straf van de vijf kwijtscheldt en de drie personen die nog steeds wegkwijnen in de gevangenis in de Verenigde Staten, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij laat.”

Los Cinco volverán!

De uitspraak van deze internationale onderzoekscommissie is een nieuw en belangrijk element voor de campagne voor de Vijf. Alle hoop rust nu op de president van de V.S., die met één pennentrek één van de grootste politieke schijnprocessen ooit ongedaan kan maken. ABVV West-Vlaanderen vraagt daarom samen met de leden van de onderzoekscommissie – maar ook met de duizenden ngo’s waaronder FOS, vakbonden, Nobelprijswinnaars, mensenrechtenorganisaties, juristen, politici, schrijvers,… – aan Obama om de resterende Cubaanse gevangenen onmiddellijk en onvoorwaardelijk naar hun familie in Cuba terug te sturen. De strijd gaat verder tot ze allemaal veilig en wel thuis zijn: los Cinco volverán!

Meer info over de commissie internationale solidariteit binnen ABVV West-Vlaanderen: [email protected]

Meer info: cubanismo.net

Auteur: ABVV West-Vlaanderen