Omstreden handelsakkoord met Colombia tegengehouden

De coalitie ‘Waardig Werk’ is erin geslaagd om een omstreden investeringsakkoord met Colombia tegen te houden. Het land aanvaardde de sociale clausule die de Belgisch-Luxemburgse Unie (BLEU) voorstelde niet. Daarop besloot Vlaamse regering om dit akkoord niet te ratificeren.

LocatieColombia

Mensenrechtenschendingen, ook door politie en leger, zijn nog altijd aan de orde van de dag in Colombia. Arbeidsrechten worden er niet gerespecteerd. Zestig procent van alle moorden op vakbondsleden wereldwijd vindt plaats in Colombia.

Toch sneuvelden belangrijke principes bij het opstellen van het investeringsakkoord met Colombia. Zo werden ‘redelijke arbeidsomstandigheden op het gebied van minimumloon, aantal arbeidsuren en veiligheid en gezondheid’ uit de definitie van arbeidswetgeving in dit akkoord geschrapt. Vandaar dat vakbonden en ngo’s vroegen om dit akkoord niet te ratificeren. Zij vinden dat waardig werk moet primeren in de relaties met het land. Al 100.000 mensen tekenden de eisen van de coalitie Waardig Werk, waaronder de vraag om aandacht te hebben voor arbeidsrechten bij het aangaan van handels- en investeringsakkoorden.

Inmiddels besliste de Vlaamse regering om niet in te stemmen met dit akkoord, waarvoor we hen bedanken. Hierdoor kan het akkoord niet in werking treden. Dit is een mooi resultaat van onze campagne. In vele landen zoals de Verenigde Staten, Canada en Noorwegen zitten de handels- en investeringsonderhandelingen met Colombia ook vast. Vakbonden, ngo’s, en grote parlementaire meerderheden weigeren om verdragen te sluiten met een land waar geweld tegen vakbondsleden nog steeds schering en inslag is.

Colombia blijft ook op de Belgische agenda: dinsdagmorgen vond een hoorzitting plaats over Colombia bij de Commissie van buitenlandse zaken van het Belgische parlement. Met name Luc Cortebeeck (ACV) en Eddy Van Lancker (ABVV), alsook ngo-vertegenwoordigers, namen het woord. Ze hebben bij de parlementariërs hun grootste bezorgdheid geuit over de talrijke schendingen van de mensenrechten en van de rechten van de werknemers. Van de meer dan 2700 moorden op vakbondsmensen sinds 1986 bleven er 95% onbestraft. De bedoeling van de hoorzitting voor de parlementariërs is te komen tot een nieuwe resolutie van de Kamer gebaseerd op een tekst van eind 2008 over Colombia, getekend en gesteund door de fracties CD&V, PS, cdh, Spa, Groen! en Ecolo.

Maar hiermee is de strijd nog niet gewonnen. In de toekomst horen dit soort investeringsakkoorden tot de bevoegdheid van Europa. De Europese Commissie heeft net gesprekken afgerond voor een vrijhandelsakkoord met Colombia. De bevordering van de rechten van de werknemers komt er niet echt in ter sprake. De Commissie hoopt het akkoord binnenkort te tekenen. Talloze Europarlementsleden van verschillende fracties gaven in het verleden reeds uiting aan hun ongenoegen over die onderhandelingen. Net als de vakbonden en de ngo’s vrezen zij dat dergelijk akkoord de geloofwaardigheid van de Europese Unie inzake mensenrechten fundamenteel in het gedrang brengt.