Peru-fruit-flickr-Unido-2
Een arbeidster uit de fruitsector in Peru.beeld:

Opinie: Een progressieve agenda is een andere wereldeconomie met ontwikkelingssamenwerking

Is er toekomst voor internationale solidariteit? Koen Vanbrabandt van de Algemene Centrale ABVV buigt zich over die vraag op de Internationale dag voor waardig werk.

LocatieBelgië
Koen Vanbrabandt

Willen we nog ontwikkelingssamenwerking? Ja, en graag meer dan 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen en gebaseerd op internationale solidariteit en gelijkheid. De nieuwe regering Decroo I heeft zich geëngageerd om dit tegen 2030 te halen. De belofte van 0,7% komt keer op keer in de regeringsakkoorden, het is tijd om het door te voeren.

Maar willen we nog liever een rechtvaardige ecologische transitie met universele sociale bescherming en waardig werk. Jazeker!

Duurzaam

Sommige mensen hebben misschien een vertekend beeld van ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking hoeft helemaal niet gelijk te zijn aan betutteling, liefdadigheid of een verlengstuk zijn van koloniale macht. In Afrika en Zuid-Amerika  probeert de vakbond ABVV Algemene Centrale samen met ngo’s net een tegenmacht te versterken van lokale vakbonden en gezondheidsorganisaties. Het zijn organisaties die werknemers in de textielindustrie of huishoudwerksters samenbrengen. Als via ontwikkelingssamenwerking krachtige, duurzame en democratische bewegingen uitgebouwd worden, met sterke onderhandelingscapaciteiten die werknemers en lokale gemeenschappen steunen, dan pleiten we hier onomwonden voor.

Maar als ontwikkelingssamenwerking een verlengstuk is van een neoliberale agenda of om migratie te stoppen dan delen wij de kritiek die je bijvoorbeeld hoort in het recente opiniestuk van professor Jan Orbie. Ontwikkelingssamenwerking is onvoldoende, dat is zeker. Wat hebben we nodig?

Een transitie  naar een sociale, ecologische en rechtvaardige wereldeconomie die universele toegang biedt tot sociale bescherming en waardig werk. Geen concurrerende markten of vrijhandelsakkoorden die geen aandacht hebben voor mensenrechten en klimaat maar die zorgen voor een meer rechtvaardige verdeling.

Concrete maatregelen die hieruit voortvloeien worden aangehaald door Jan Orbie, maar staan ook bij vakbonden en ngo’s wereldwijd al langer op de agenda:  Een kwijtsschelding van de schuld van arme landen, een koolstofarme economie, belastingen op grote vermogens,  stoppen van fiscale fraude en geldstromen naar belastingparadijzen en  het opzetten van een mondiaal fonds voor sociale bescherming.

Suikerrietkapper in Colombia
beeld:

Mondiale rechtvaardigheid moet dus zeker op de agenda moet komen, daar ben ik het  eens.

We luisteren heel veel naar vakbonden wereldwijd, zonder lessen te geven.  We werken samen met hen beleidsmaatregelen uit die nodig zijn om fundamentele rechten en vrijheden te bekomen en de productieketen te veranderen. We werken samen in de mondiale vakbondsfederaties en in specifieke netwerken. We delen daarbij telkens dezelfde droom die vandaag op 7 oktober extra in de kijker staat: waardig werk wereldwijd.