Palestijnse staat?

Midden-Oostenoverleg betreurt dat erkenning Palestijnse staat aan voorwaarden verbonden is

Brussel 22 januari 2015 – Een aantal leden van het Midden-Oosten overleg van 11.11.11 (ABVV, Algemene Centrale van het ABVV, Broederlijk Delen, FOS, Geneeskunde voor de Derde Wereld, Intal, Palestina Solidariteit, Pax Christi, Vrede vzw, Vredesactie) en de Franstalige koepel CNCD-11.11.11 betreuren dat de resolutie die afgelopen dinsdag (20 januari) in de Federale Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen door de vier meerderheidspartijen werd goedgekeurd voorwaarden koppelt aan de Belgische erkenning van een Palestijnse staat. Dit ondanks het feit dat erg valabele tegenargumenten werden geformuleerd tijdens het debat.

CategorieNieuws

Een oproep tot erkenning van de Palestijnse staat is op zich een positieve demarche. De resolutie wekt de indruk dat de meerderheidspartijen voor erkenning zijn, maar gaat in werkelijkheid in een volledig andere richting. De tekst stelt dat de erkenning moet plaatsvinden op een ogenblik dat de regering ‘het meest geschikt acht’, en linkt dat moment aan drie voorwaarden die zo goed als onmogelijk te realiseren zijn. Dat komt er in de huidige omstandigheden op neer dat de erkenning niet meer door de regering opgenomen wordt, ook niet op middellange of lange termijn.

De meerderheidspartijen hebben er de facto voor gekozen de erkenning van een Palestijnse staat afhankelijk te maken van de goodwill en een mogelijk veto van de Israëlische regering. De regering-Netanyahu heeft nochtans, onder andere door haar actieve nederzettingenpolitiek, al duidelijk getoond tegen het idee van een Palestijnse Staat gekant te zijn. Eerder dan een Palestijnse staat te erkennen, kiest de meerderheid zo voor de erkenning van een gevaarlijke en onhoudbare status-quo.

Als deze resolutie ook plenair wordt goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, wordt het de zwakste die tot nu toe in een parlement van een EU-lidstaat is gestemd. Erger nog is dat België hiermee een negatief signaal geeft wat betreft zijn steun aan betekenisvolle vredesonderhandelingen die moeten leiden tot een tweestaten-oplossing. De resolutie laat na een duidelijk signaal te geven dat België en de EU geen illegale nederzettingenuitbreiding voorbij de Groene Lijn of unilaterale Israëlische hertekening van de grenzen van 1967 –die een ernstig vredesproces onmogelijk maken- dulden.

Het bestaan van een Palestijnse staat is een juridische realiteit. De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties herinnerde de wereld hier twee weken geleden nog aan door de Palestijnse toetreding tot het Internationaal Strafhof te aanvaarden.

België moet Palestina onmiddellijk erkennen, en een ondubbelzinnig signaal geven dat het zich niet neerlegt bij de status-quo. Ons land moet zich zo actief inzetten voor de heropstart van betekenisvolle en effectieve vredesonderhandelingen.