Onderdeel van
Affiche zijn dit de jobs die we willen
De jobs die we willen Ga naar dossier
Uitgeputte koerier Unter
Een uitgeputte koerier van het fictieve pakjesbedrijf Unter. Wereldwijd staan waardige jobs onder druk.

Persbericht: Wereldwijd steeds moeilijker te overleven met een job

Steeds meer mensen werken in onzekere werkomstandigheden. Dat is verontrustend. Nieuwe vormen van bedrijfsvoering en gedereguleerde arbeidsmarkten zorgen ervoor dat stabiele, vaste jobs een schaars goed worden.

LocatieBelgië

Ngo FOS hekelt samen met het ABVV Oost-Vlaanderen de schrijnende situatie. “40% van de wereldbevolking heeft geen volwaardig arbeidscontract”, vertelt algemeen secretaris van FOS Annuschka Vandewalle. “Ze leven in de grootste onzekerheid en weten niet of ze op het einde van de dag gezond en met een volwaardig loon naar huis kunnen.”

Het gebrek aan een waardige job laat zich voelen op vlak van gezondheid. “Geen volwaardig contract, betekent vaak geen bescherming. 70% van de wereldbevolking kan niet terugvallen op sociale bescherming en komt zo in de problemen bij ziekte, werkloosheid of pensioen”, zegt Annuschka Vandewalle. “Reken daarbij dat elk jaar 2,3 miljoen mensen het leven laten door arbeidsongevallen en beroepsziekten, en je beseft dat er iets moet veranderen.”

70% van de wereldbevolking kan niet terugvallen op sociale bescherming en komt zo in de problemen bij ziekte, werkloosheid of pensioen

annuschka-vandewalleAnnuschka Vandewalle, algemeen secretaris van FOS

Flexibele pakjescultuur

Toch lijkt die verandering steeds verder af. “Onze manier van consumeren en hoe we werk organiseren wreken zich”, zegt Stiene Billen van FOS. “Verregaande deregulering van arbeidsmarkten en nieuwe vormen van bedrijfsvoering, denk aan detachering of de platformeconomie, zorgen voor jobs met grote onzekerheid. Wereldwijd stelt het gros van de mensen het met hyperflexibele werkuren, onzeker loon, geen bescherming bij arbeidsongevallen of, zoals de helft van alle werkenden wereldwijd, geen uitzicht op een pensioen.”

Het toonbeeld daarvan is de pakjescultuur. We kijken allemaal uit naar Black Friday of kopen op het nippertje nog ons pakje online voor sinterklaas of kerst. “Dat moet steeds sneller en goedkoper, met weinig oog voor arbeid en milieu. De producten of onderdelen ervan komen uit alle uithoeken van de wereld. In die toevoerketen werken mensen vaak in de meest onzekere omstandigheden”, zegt Stiene Billen.

Affiche zijn dit de jobs die we willen
Het affichebeeld van de campagne 'de jobs die we willen' (2019)

Dat zie je ook in België. “Pakjeskoeriers krijgen hun opdrachten via een app op hun gsm en verloning naargelang hun prestatie. De werkdruk neemt toe en bij ongevallen wassen werkgevers hun handen in onschuld. Intussen is het bijna niet in te schatten of ze op het einde van de dag voldoende verdiend zullen hebben, laat staan of de job enig perspectief op de toekomst geeft. Zich verenigen wordt steeds moeilijker, want wie zijn hun collega’s? En wie is nu eigenlijk hun werkgever?”, legt Annuschka Vandewalle uit. “Onzeker werk is dus niet alleen een probleem van textielarbeiders in Honduras en bananenplukkers in Colombia. Niet voor niets bleek deze week nog dat de helft van alle Belgen geen werkbare job heeft. De werkonzekerheid wordt wereldwijd stilaan de standaard.”

De kreet om waardig werk klinkt er luider dan ooit. Ook hier kunnen we onze schouders zetten onder verandering.

stiene-billenStiene Billen, medewerker FOS

Veranderingscampagne

Zijn dit de jobs die we willen?“, vraagt de campagne van FOS,  ABVV en NVSM. Het symbool van de campagne zijn overladen pakjeskoeriers die voor het fictieve bedrijf Unter werken. Op de website FOS.ngo/unter kan je het leven van een fictieve koerier van het bedrijf vormgeven en zijn kansen op waardig werk vergroten. Op de campagnewebsite vind je ook tips om onzeker werk tegen te gaan.

“Wereldwijd kan iedereen een steentje bijdragen”, zegt Stiene Billen. “We zien dat aan de andere kant van de wereld mensen het heft in handen nemen. Ze verenigen zich, zetten druk bij bedrijven en overheden om de flexibilisering en deregulering een halt toe te roepen. De kreet om waardig werk klinkt er luider dan ooit. Maar ook hier kunnen we onze schouders zetten onder verandering.”

Actie

Om de campagne de jobs die we willen kracht bij te zetten, voerde FOS actie aan het station Dampoort in Gent. Daar verspreidden pakjeskoeriers van het fictieve bedrijf ‘Unter’  beladen met absurd veel pakjes flyers met meer duiding.