Peru beknot vrijheid NGO’s

Belgische NGO's die in Peru werken, dreigen hun erkenning te verliezen. De overheid wil dat hun actieplannen overeenstemmen met het beleid van de regering

Het Peruaans parlement heeft een wet goedgekeurd die de buitenlandse niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), zoals FOS, meer gaat controleren. De ngo’s moeten zich laten registreren bij het Peruaans agentschap voor internationale samenwerking (APCI). De overheid wil meer
transparantie in de financiële stromen. Zowel nationaal als internationaal kwamen reeds vele bezorgde reacties op de nieuwe wet, vanuit zowel de civiele maatschappij als overheidsinstanties. Er bestaat immers de vrees dat ngo’s die kritisch zijn over het regeringsbeleid, geen erkenning meer zullen krijgen. Ook de Peruaanse organisaties die internationale steun ontvangen, zouden niet aan deze verregaande controle door het APCI ontsnappen. Een erg zorgwekkende evolutie voor de democratie in Peru. Als president Alan García zijn handtekening onder de wet zet -waarvoor hij nog een tweetal weken de tijd krijgt- wordt ze effectief van kracht.

LocatiePeru
CategorieNieuws

Een interview van De Standaard met Koen Warmenbol van 11.11.11 in bijgevoegd pdf-document.