Petitie: Verbied de invoer van producten uit Israëlische nederzettingen!

Vraag de Belgische regering om de economische relaties met de Israëlische nederzettingen te beëindigen

België en de Europese Unie veroordelen regelmatig en ondubbelzinnig het Israëlische kolonisatiebeleid.
Tegelijkertijd dragen België en andere Europese landen door de omvang van de economische en handelsrelaties met de Israëlische nederzettingen bij tot de economische ontwikkeling en de uitbreiding van de nederzettingen.

CategorieNieuws

Deze spreidstand is onhoudbaar. Het is tijd dat België overgaat van woorden naar daden en voldoet aan zijn verplichtingen onder het internationaal recht en de mensenrechten. Het mag niet langer deelnemen aan de Israëlische nederzettingeneconomie, noch direct of indirect de ontwikkeling van de Israëlische nederzettingen steunen.

Daarom moeten alle economische en handelsrelaties met de Israëlische nederzettingen onmiddellijk worden stopgezet.

Vraag aan onze politici om de invoer van nederzettingsproducten en economische relaties met de nederzettingen te verbieden!
ONDERTEKEN DE PETITIE!

De campagne “Made in Illegality” is een initiatief van het Midden-Oostenoverleg, waar FOS deel van uitmaakt.
Meer info: Made in Illegality