Onderdeel van
extra3
Gezondheid, geen koopwaar Ga naar dossier

Policy briefs van de werkgroep Noord-Zuid van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit (2016)

Gezondheid is een basisrecht. Internationale verdragen en akkoorden verplichten landen ervoor te zorgen dat iedereen van dit recht kan genieten. Maar is het recht op gezondheid compatibel met economische belangen? Wat zijn de gevolgen van de vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie afsloot en/of onderhandelt met landen in het Zuiden voor de gezondheid in deze landen?

cover-2016trips-nl

Deze reeks policy briefs van de werkgroep Noord-Zuid van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit en de werkgroep Sociale Determinanten van Gezondheid van Be-cause Health zoomt in op telkens een ander deelaspect van de impact van het internationaal handelsbeleid op gezondheid. De policy briefs gaan in op: internationaal handelsbeleid en het recht op gezondheid in relatie tot:

  • Intellectuele eigendomsrechten (TRIPS) (NL FR ENG)
  • Waardig werk (NL FR ENG)
  • Universal health coverage (NL FR ENG)

 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief!