Protest tegen hervorming van Medicijnenwet

Sociale organisaties verwerpen hervormingsvoorstel

“We zijn verrast en bezorgd”, zei Margarita Posada, coördinatrice van FSN (Nationaal Forum voor Gezondheid) en van fos-partnerorganisatie ACCPS (Burgeralliantie tegen de Privatisering van Gezondheid), naar aanleiding van de poging van rechtse partij ARENA om de recente goedgekeurde Medicijnenwet te hervormen.

CategorieNieuws

In februari 2012 keurde het Salvadoraanse parlement een nieuwe wet rond medicijnen die al bijna 10 jaar op tafel lag, eindelijk goed. Deze Geneesmiddelenwet legt de belangenvermenging van de farmaceutische bedrijven sterk aan banden en moet de prijzen van merk- en generische medicijnen reguleren door o.a. maximumprijzen vast te leggen en moet ook de kwaliteit van medicatie in het land verbeteren. Bij de goedkeuring van de wet werd ook beslist dat een onafhankelijke commissie, de Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), de controlerende entiteit zou zijn die voor de correcte implementatie van de wet zou zorgen.

De conservatieve partij ARENA diende recent echter al een tegenvoorstel in dat de klok meteen zou terugdraaien. De reactie van de twaalf sociale organisaties, verenigd in het Nationaal Forum voor Gezondheid, op dit voorstel was furieus. Zij vrezen, net als de linkse regeringspartij FMLN, dat ARENA met het voorstel kwaliteitscontroles wil voorkomen en de farmaceutische industrie terug vrij spel wil geven bij de prijssetting van de geneesmiddelen.

ARENA langs haar kant zegt dat de nieuwe wet geen goede resultaten oogst en dat daarom hervormingen nodig zijn. Margarita Posada reageert hier fel op: “We begrijpen niet waarom ARENA in de eerste plaats vóór de wet stemde; nu, na amper een paar maanden, stellen ze hervormingen voor, terwijl de Dirección Nacional de Medicamentos nog geen 6 maanden bezig is met de implementatie van de wet. We moeten even afwachten en de DNM de kans geven om goed te functioneren.”

Net nog werd in een plenaire zitting een budget van 2 miljoen dollar toegekend aan de DNM, om haar goede werking te verzekeren. “Toch”, waarschuwt Posada, “zal nu de uitdaging zijn ervoor te zorgen dat niemand die gelinkt kan worden aan de grote farmaceutische bedrijven of drogisterijen toegang krijgt tot de DNM. ARENA heeft altijd gewild dat de privésector aanwezig blijft; daarom maken we ons zorgen dat op een bepaald moment de grote bedrijven zich met hun steun zullen inwerken in de controlerende entiteit DNM. Wij vragen met onze organisaties respect voor deze wet, die de Salvadoraanse bevolking ten goede zal komen.”

Om speculaties over de tot hiertoe povere resultaten van de wet tegen te gaan, vraagt het Nationaal Forum voor Gezondheid aan DNM om een duidelijk rapport voor te leggen dat in detail het proces voor de implementatie van de wet beschrijft. Zij willen in ieder geval niet horen over de hervorming van de Medicijnenwet, een wet waar vele sociale organisaties, waaronder ook fos-partner ACCPS, al jaren voor strijden.
Meer info: DiarioCoLatino