Onderdeel van
gelijk maakt gezond
Gelijk Maakt Gezond Ga naar dossier
gezondheid
Gezondheidsactivisten van UPCG leggen aan een lokale gemeenschap uit waarom gezonde voedig belangrijk is.

Interview: ‘Gemeenschapsparticipatie als middel voor een goede gezondheid’

Zimbabwaanse gezondheidsactivisten springen in de bres voor een betere gezondheidszorg.

De Zimbabwaanse gezondheidsactiviste Pswarai Kester N.T. woont in het Nyanga-district van de provincie Manicaland. Ze is lid van de Women’s Action Committee (WAC) en zet zich al meer dan tien jaar in voor een betere gezondheid van de bevolking.

LocatieZimbabwe
CategorieNieuws
zimbabwe
Locatie

Zimbabwe

In 1980 maakten de Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) en de Zimbabwe African National Union (ZANU) een einde aan het blanke, …

Lees verder

Wat motiveert jou om je te engageren voor de gezondheid van de lokale gemeenschap?

Als leerkracht die werkzaam is in een gemarginaliseerde gemeenschap, heb ik met pijn in het hart een aantal problemen kunnen zien waar de leerlingen in deze gemeenschap op botsen, zoals kindermishandeling, tienerouders, het drugmisbruik, de slechte kledij enz. Problemen die de waardigheid van de jongeren aantasten. Die beïnvloeden uiteindelijk de prestaties op school.

Dit dagelijkse onrecht heeft mij gemotiveerd om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij het Gezondheidscentrum HCC, een gemeenschapscentrum voor gezondheidszorg. Kort nadien, ben ik verkozen geweest tot de vice-voorzitter om ouders voor te lichten over de rechten en de behoeften van hun kinderen. Er is dringend nood geweest aan een informatiekanaal tussen het Ministerie van Gezondheid, de Kinderzorg en de gemeenschap over de huidige gezondheidsprogramma’s. Die gaan over o.a. de vaccinatie tegen het Humaan Papilloma Virus, een voorlichtingscampagne over diarree, maar ook over het aanpakken van de gevolgen van de cycloon en de COVID-19 pandemie.

“Betere gezondheidsvaardigheden versterken ons in de strijd tegen een pandemie of natuurramp”

IMG-20210204-WA0002 (1) (1) (1)Pswarai Kester N.T., gezondheidsactivist uit ZimbabweTweet dit

Community Working Group on Health (CWGH) is een netwerk van civiele en gemeenschapsorganisaties dat streeft naar het recht op gezondheid voor iedereen in Zimbabwe. Enerzijds wil CWGH de burgerparticipatie in gezondheid versterken, door vormingen te geven aan gemeenschappen over gezondheid en hoe ze hun participatie in gezondheidskwestie kunnen verbeteren. Anderzijds lobbyt CWGH bij de overheid voor het opzetten van meer kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidsstructuren. Deze partner is een van de belangrijkste actoren op het gebied van gezondheidsbeleid in Zimbabwe.

Samen met GAPWUZ (General Agricultural and Plantation Workers Union of Zimbabwe), werkt de CWGH met gezondheidspostcomités of ‘Health Centre Committees’ (HCC), facilitators die inzetten op het bewustzijn over gezondheid en met ‘peer educators’ werken.

Krijg je voldoende ondersteuning als gezondheidsactivist?

Ja! Dankzij het CWGH, ben ik gevormd door een deskundige vrijwilliger. Via hun trainingen hebben we kennis genomen van het gezondheidssysteem in Zimbabwe, en hoe we werkplannen voor de gemeenschap kunnen ontwikkelen en uitvoeren.  Maar ook hoe we op een duurzame wijze allianties kunnen opbouwen met de lokale overheid. Dit heeft ons als gezondheidsvrijwilliger zeker geholpen bij het verlenen van diensten aan de gemeenschap.

We kunnen nu ook zelf trainingen geven aan de lokale gemeenschap wat zij kan doen bij een ramp of een pandemie zoals de huidige COVID 19-crisis. In Erin Forest bijvoorbeeld, was het aantal gevallen van seksueel gerelateerd geweld gestegen tijdens de pandemie. Met het CWGH, hebben we een bewustmakingscampagne opgezet. Nu blijkt er dat het aantal gevallen van dergelijk geweld sterk is gedaald.

Dankzij de juiste informatie, wordt de gemeenschap verstrekt. We worden dus hier als een betrokken actieve actor beschouwd bij de preventie en het beperken van de gevolgen.

mozambique cycloon
beeld:

De organisatie heeft ons ook gesteund in het bijwonen van vergaderingen met beleidsmakers voor een verhoogd nationaal budget voor gezondheidszorg. Dergelijke bijeenkomsten hebben daadwerkelijk geholpen om de bezorgdheid van de landarbeiders onder de aandacht van de parlementariërs te brengen, aangezien dat de gemeenschappen van landarbeiders compleet zijn buitengesloten geweest in de nationale gezondheidszorg.

Zijn er gezondheidsuitdagingen waar de gemeenschap mee worstelt?

Er is een groot tekort aan personeel en medicijnen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen COVID-19-testkits beschikbaar en is er geen ambulance om patiënten en zwangere vrouwen naar het ziekenhuis te vervoeren. De komst van het CWGH naar onze gemeenschap heeft wel verbetering gebracht! Nu is er veel meer participatie van de plattelandsgemeenschap in de gezondheidszorg. Zo werd zelfs eenmaal de politie van Zimbabwe (ZRP)uitgenodigd om te komen praten op een activistische bijeenkomst in het kader van de openbare dialoog in de gemeenschap gefaciliteerd. Dit heeft geholpen om het stigma en de machtsbarrière tussen de politie en de leden van de gemeenschap te doorbreken. Een hele stap vooruit!

Zijn er nog andere kwesties die een invloed hebben op de gezondheidszorg?

Het zijn vooral de vrouwen binnen de gemeenschap, die onevenredig zwaar worden getroffen door verschillende vormen van geweld. Zij vinden het nu veel gemakkelijker om gevallen van geweld te melden. Bovendien zijn de gemeenschappen nu goed op de hoogte van hun rechten op het gebied van gezondheidszorg.

gezondheid-zimbabwe-copyright-paolo-patruno-umwomen-4
Beeld uit een ziekenhuis in Zimbabwebeeld:

Concreet is er nu een grote verbetering in de voorziening van veilig water en sanitaire voorzieningen, hoewel sommige structuren te verouderd zijn. Ons water wordt nu gezuiverd en de toiletten, die vroeger vol waren, zijn leeggepompt. Wegen zijn geasfalteerd geweest en vervallen huizen zijn gerenoveerd geweest. Aanvankelijk was er geen gediplomeerde verpleegkundige in het ziekenhuis, maar onder invloed van het CWGH is er een in dienst genomen. De gemeenschap blijkt nu veel beter over gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voorgelicht.

Welke veranderingen heb je voor ogen?

Ik stel me een gezondheidszorgsysteem voor dat robuust en goed uitgerust is met de middelen voor een duurzaam zorgsysteem. De toegang tot gezondheidsdiensten en de beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen moeten een nationale prioriteit zijn, terwijl dat de rechten inzake gezondheid en veiligheid via grondwettelijke normen worden geïmplementeerd.

Samen met de gezondheidsorganisaties wereldwijd, komt FOS op voor het recht op gezondheid.

Lees hieronder ook onze politieke eisen en teken de petitie.

TEKEN DE PETITIE

Handtekeningen

Doel

2000

  • Gelijk maakt gezond

    Ik schrijf gelijkheid voor! Ik eis een beleid dat inzet op meer gelijkheid en betere gezondheidsvaardigheden voor iedereen.