Rapport: De banden tussen België en de Israëlische bezetting

Belgische bedrijven, universiteiten en overheden leveren een rechtstreekse of onrechtstreekse bijdrage aan de Israëlische bezetting van Palestina! Dit blijkt uit het verslag, besteld door 11 ngo’s en Belgische vakbonden, over de banden tussen België en de Israëlische bezetting dat op 28 januari werd voorgesteld in aanwezigheid van de schrijfster, onderzoekster Katarzyna Lemanska.

CategorieNieuws

Belgische bedrijven, universiteiten en overheden leveren een rechtstreekse of onrechtstreekse bijdrage aan de Israëlische bezetting van Palestina! Dit blijkt uit het verslag, besteld door 11 ngo’s en Belgische vakbonden, over de banden tussen België en de Israëlische bezetting dat op 28 januari werd voorgesteld in aanwezigheid van de schrijfster, onderzoekster Katarzyna Lemanska.

De actualiteit van de afgelopen maanden heeft het nogmaals bevestigd: de Israëlische bezetting van Palestina leidt dagelijks tot schendingen van het internationaal recht. Het grote aantal banden van België met Israël onderhouden en bestendigen deze schendingen, en dit ten koste van haar internationale verplichtingen.

Naar aanleiding van terreinonderzoek, zowel in België als in Israël-Palestina, en heel wat contacten met Belgische verantwoordelijken verzamelde K. Lemanska informatie uit de eerste hand over de tekortkomingen van de Belgische staat in haar betrekkingen met Israël, met name inzake militaire en universitaire samenwerking, maar ook voor wat betreft de kanalen die België linkt aan de economie van de Israëlische bezetting. Dit kan gaan om producten uit de nederzettingen die verkocht worden in onze supermarkten, om Belgische bedrijven die rechtstreeks bijdragen aan de kolonisatie of om samenwerkingen op het niveau van de militaire industrie.

Het verslag geeft een gedetailleerd overzicht van al deze informatie en wordt afgesloten met “good practices” en internationale middelen die werden ingezet tegen deze bezetting. Het verslag werd in eerste instantie opgesteld als een instrument om informatie te verschaffen aan alle betrokken burgers, journalisten en organisaties van de burgermaatschappij, maar ook als mobilisatiemiddel voor al wie van mening is dat de Israëlische bezetting van Palestina lang genoeg heeft geduurd en voor wie België wil aanzetten haar verplichtingen met betrekking tot het internationaal recht na te komen.

De Nederlandstalige samenvatting vind u hier:

Lees hier het volledige dossier (Franstalig)

Het rapport werd gemaakt op vraag van CNCD 11.11.11, 11.11.11, het Federale ABVV, de Waalse ACOD, de Algemene Centrale, de Association Belgo-Palestinienne, Solidarité Socialiste, FOS, Le Tribunal Russell sur la Palestine, Broederlijk Delen, Pax Christi Vlaanderen