Reacties van fos partners op de aanval op de Freedom Flotilla.

De Israëlische aanval op het konvooi met humanitaire hulpgoederen wordt sterk veroordeeld door de partners van fos in Palestina.

CategorieMilieu

Hasan Barghouthi, Algemeen Directeur van de Centrum voor Democratie en de Rechten van de Werknemers (DWRC), zegt dat hij enorm aangegrepen is door de Israëlische aanval tegen de 700 activisten die per boot de blokkade van Gaza wilden doorbreken. Hij legt de nadruk op het moedige initiatief van de activisten en noemt het inspirerend voor iedereen die kiest voor geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. Om de solidariteit tussen volkeren in leven te houden en te eren organiseert DWRC een internationale liedjeswedstrijd over de “Freedom Flotilla”.

“Dit is een eerbetoon aan diegenen die verschrikkelijke ontberingen hebben moeten doorstaan omdat ze ervoor kozen om als vrije mannen en vrouwen de weg van onrecht en wetteloosheid te blokkeren”, zegt Barghoutti. Hij nodigt muzikanten, zangers en iedereen die geïnteresseerd is uit om bij te dragen aan dit initiatief.

De PWWSD, Beweging van Werkende Vrouwen voor Ontwikkeling, is gechoqueerd door de Israëlische aanval. PWWSD verwerpt de Israëlische bewering dat hun soldaten werden aangevallen door de activisten en veroordeelt Israël van schending van alle mensenrechten en internationale wetten.

PWWSD roept op om een internationaal onderzoek te starten en vraagt ook een onmiddellijke interventie van de VN-agentschappen en de VN-Veiligheidsraad om de misdaden te sanctioneren. Ook legt de organisatie de nadruk op het belang van het opleggen van een economische boycot tegen Israël om het land te dwingen het internationale recht te eerbiedigen.

Ook PGFTU, de Palestijnse Confederatie van Vakbonden, roept op om de blokkade van Gaza onmiddellijk stop te zetten en vraagt om een geloofwaardig onafhankelijk onderzoek.

PGFTU is geschokt over de onverantwoordelijke positie die de Algemene Vakvereniging van Israël (Histadrut) inneemt over de brutale aanval van het Israëlisch leger op burgers, waaronder vakbondsafgevaardigden, die meevoeren op Freedom Flotilla om de Israëlische militaire blokkade van Gaza te doorbreken. Histadrut ontloopt zijn ethische verantwoordelijkheid, die ze als vrije en onafhankelijke vakvereniging heeft, door deze grove misdaad niet te veroordelen en zich te verschuilen achter de samenwerking die ze heeft met PGFTU.