Reacties van vreugde en hoop

Een impressie van onze medewerkster

De presidentsverkiezingen in El Salvador op zondag 15 maart zijn gewonnen door Mauricio Funes, de kandidaat van de vroegere verzetsbeweging FMLN. Hij haalde het met amper 2% voorsprong op het rechtse ARENA. Alom ter stad en te velde in El Salvador, het Klein Duimpje van Midden-Amerika, werd met muziek en vuurwerk deze jarenlang betrachte en nu historische (komende) machtswissel gevierd. Hernieuwde hoop voor een verarmd maar dapper volk. Een impressie van Leen Vanacker, fos-medewerkster in Midden-Amerika.

CategorieNieuws

Eerbetoon aan de duizenden slachtoffers
”Wie ooit El Salvador bezocht, kan goed begrijpen hoe hard verandering daar nodig is om al het mensonterende onrecht te lijf te gaan. Zelf ben ik ben al sedert de jaren ’80, van met het werk met vluchtelingen en interne ontheemden tengevolge van de toenmalige burgeroorlog, betrokken bij de Salvadoraanse veranderingsprocessen. Ik identificeer me dan ook sterk met wat er nu gebeurt en het potentieel dat erin verscholen ligt. Deze verkiezingsresultaten geven me extra inspiratie om mijn schouders te zetten onder het fos-werk in de regio. Ik ben zo blij dat er na al die jaren van strijd nu toch hoop rijst op verandering.

Deze resultaten zouden nooit mogelijk geweest zonder de jarenlange strijd van duizenden vrouwen en mannen om “een ander El Salvador” mogelijk te maken. In deze resultaten zijn de dromen van rechtvaardigheid en vrede aanwezig, de strijd van jaren vechten, toen militaire rechtse regimes geen andere optie openlieten dan guerrilla-actie.

Deze resultaten zijn niet enkel de uitdrukking van de wens en wil van de meer dan 51 % van de stemgerechtigde Salvadoranen om een inclusievere, democratischere samenleving te bouwen, en een verwerping van het nelobilerale wildkapitalisme. Ze zijn tegelijkertijd een postuum eerbetoon aan de meer dan 70.000 doden, waaronder Michael “Sebastian” Dewitte, gefolterden en vermisten, die gedurende de jaren 60-70-80 het beste van zichzelf, tot hun leven toe, offerden om grondige veranderingen in El Salvador mogelijk te maken. Dit temidden van de repressie en vuile oorlog van de toenmalige rechtse en militaire regimes, die konden rekenen op de criminele medeplichtigheid en miljoenensteun van de VS.

Veel werk op de plank
Er stroomt nu een pak goeie, inspirerende energie door iedereen die bij El Salvador en het werken aan rechtvaardigheid betrokken is. Want hard werken komt er zeker aan. Maar met hoop, geloof, liefde, vertrouwen en gezamelijke arbeid worden bergen verzet.

Van een collega vernam ik dat de uitslag van de verkiezingen ook in België op het nieuws kwam en jullie een blik kregen op Funes. Mauricio Funes is een integer type, of zo hebben we hem hier de voorbije jaren toch leren kennen toen hij nog een onafhankelijke, eerlijke, kritisch-constructieve journalist was, die zonder vrees en met respect zijn opinie deelde. Hij heeft zeker bijgedragen tot het ontwikkelen van kritisch denken rond politiek, economie en socio-cultureel maatschappelijk leven in het land.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat hij met het FMLN als regeringspartij binnenkort niet de fouten herhaalt die zich voordoen in Nicaragua en dat zijn uitnodiging tot constructieve dialoog aangenomen wordt, zowel door FMLN, als door ARENA – hoewel ik vrees dat er uit die hoek weinig wil zal zijn tot medewerking. En met een ARENA-burgemeester in de hoofdstad en toch een grote groep van ARENA-volksvertegenwoordigers in het parlement – zeker als ze het op een akkoord gooien met de PCN en PDC – hebben zij wel mogelijkheden om stokken in de wielen te steken. Een grote verantwoordelijkheid en uitdaging ligt er voor Funes, FMLN en hun medestanders. Veel werk aan de winkel voor ons allen.”
Meer info: FMLN wint presidentsverkiezingen
Meer info: foto’s