Recht op Gezondheid Wereldwijd

Een terugblik

“Ik heb een partner in het Zuiden!”
Met die uitspraak schaarden tal van mensen en organisaties zich in het voorjaar 2011 achter de gemeenschappelijke campagne ‘Recht op Gezondheid Wereldwijd’ van fos, de Socialistische Mutualiteiten, ABVV en sp.a. In het voorjaar van 2012 gaan we door met deze campagne.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Wat is er al gebeurd en bereikt?

ondertekening charter

Politieke eisen
Gezondheid is een mensenrecht, onze overheden zijn hiervoor verantwoordelijk. Met ons charter wijzen we hen op deze verantwoordelijkheid en reiken we concrete actiepunten aan. Reeds honderden mensen en tientallen organisaties ondertekenden het charter. Ook jij kan dat nog steeds doen!

n-20110310-brussel-zitting senaat-gezondheid en solidariteit-mario rios (11)

Partner uit het Zuiden in het Belgisch Parlement
Een van onze eisen is dat de civiele maatschappij betrokken wordt bij het gezondheidsbeleid in elk land. Hoe belangrijk dat is en hoe ze dat voor elkaar krijgen in Peru, daarover getuigde Mario Rios, coördinator van ForoSalud, partner van fos. Hij is een expert op het vlak van volksgezondheid en bovendien een bijzonder dynamische spreker. Dat bleek op 10 mei op de ronde tafel over het recht op gezondheidszorg in het Belgisch parlement, waar hij enkele van onze beleidsverantwoordelijken toesprak. De ronde tafel werd georganiseerd door het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit, waar fos deel van uitmaakt.

Café Solidarité
In Brugge, Geel, Gent en Leuven sprak sp.a-senator en gynaecologe Marleen Temmerman op bevlogen wijze over haar ervaring in Afrika en over waarom zij de campagne steunt. In totaal woonden een 300-tal mensen deze ‘Café Solidarité’-avonden bij.
Meer info: www.partnerinhetzuiden.be