Regering belooft verbod op massavernietigingswapens …

... en belofte maakt schuld!

In het regeerakkoord staat dat de regering “zal ijveren voor initiatieven met het oog op een verdere ontwapening, inbegrepen nucleaire.” De vredesbeweging vraagt om deze belofte na te komen. fos schaart zich achter deze eisen en ondertekende onderstaande platformtekst.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Decennialang al strijden vredesbewegingen voor een kernwapenvrije wereld. Een recent lichtpunt leek de historische speech van Obama in 2009, waarin hij zijn visie voor een kernwapenvrije wereld bekend maakte. Op de uitvoering van zijn plan is het echter wachten. De meeste kernwapenstaten hebben geopteerd voor de modernisering van hun kernwapenarsenalen i.p.v. te ontwapenen.

België kan het voortouw nemen om daar verandering in te brengen. Op basis van het jongste regeerakkoord belooft onze regering initiatieven te nemen inzake nucleaire ontwapening

“De regering pleit voor het revitaliseren en het eerbiedigen van het non- proliferatieverdrag. Zij zal op een besliste manier ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of die disproportioneel veel burgerslachtoffers maken.”

Op de militaire basis in Kleine Brogel zijn nog steeds 20 tactische B-61 kernbommen gestationeerd. Als vredesbeweging zijn wij dan ook opgetogen dat onze regering er zich toe verbindt “op een besliste manier te ijveren voor internationale initiatieven met het oog op verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire”. Onze regering kan nu alvast binnen de NAVO aandringen op de snelle verwijdering van de kernwapens van haar grondgebied.

Sinds 1996 wordt er jaarlijks in de Algemene Vergadering van de VN gestemd over een allesomvattende kernwapenconventie. Deze conventie heeft als doel het ontwikkelen, testen, gebruiken en dreigen met nucleaire wapens te verbieden. Een goedkeuring van dit akkoord betekent een grote stap in de richting van een kernwapenvrije wereld. Bij de laatste stemming, in december 2011, stemde België tegen de kernwapenconventie. Ons land verklaarde dat ze als NAVO-lid de regels van de alliantie moet volgen.

België belooft nochtans in haar regeerakkoord te ijveren voor “een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of die disproportioneel veel burgerslachtoffers maken”. België kan niet anders dan in de toekomst voor een allesomvattende kernwapenconventie stemmen. Zich verschuilen achter het NAVO-lidmaatschap is het eigen regeerakkoord naast zich neerleggen.

Wij ondergetekenden, verwachten dat de regering haar belofte nakomt op verschillende punten:

1. België moet voor een kernwapenconventie stemmen binnen de Algemene Vergadering van de VN
2. België moet binnen de NAVO ijveren om de kernbommen weg te halen uit Kleine Brogel
3. België moet binnen internationale fora ijveren voor een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten
Meer info: lijst ondertekenaars – onderteken zelf ook!
Meer info: fietsen tegen kernwapens