Reisadvies voor minister Reynders

Midden-Oostenoverleg formuleert reisadvies voor Reynders

Minister Reynders gaat van 8 tot 11 november op missie naar Israël en de Palestijnse gebieden. Deze missie vindt plaats op een belangrijk moment: de vredesbesprekingen lopen vast, de blokkade in Gaza wordt verstrengd en de regionale instabiliteit neemt toe. Wij verwelkomen dit bezoek. Het is een unieke gelegenheid om het Belgische beleid te verstevigen en een paar essentiële boodschappen over te dragen aan zijn Palestijnse en vooral Israëlische gesprekspartners. Als bezettende macht draagt Israël immers een grote verantwoordelijkheid voor het aanhoudende conflict.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Toch ondervindt Israël weinig internationale tegenstand. Ongehinderd zet het zijn illegale praktijken in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem voort. De sterke bilaterale relaties met de Europese Unie en haar lidstaten geven Israël het signaal dat de verdieping van de politieke en economische akkoorden losstaat van zijn schendingen van het internationaal recht. Het is positief dat de EU in juli richtsnoeren uitvaardigde die de deelname van Israëlische instellingen in de nederzettingen aan Europese programma’s onmogelijk maakt. Dit is echter het minimum. Wij pleiten dat België, in het kader van de Europese Unie, concrete stappen onderneemt tegen de aanhoudende inbreuken op het internationaal recht. Daarom geven we alvast een paar tips mee:

– Reistip 1: Ook al gaat u niet naar de Gazastrook, pleit voor de opheffing van Israëls blokkade van Gaza. De humanitaire situatie dreigt opnieuw uit de hand te lopen. Momenteel zijn er stroomonderbrekingen van 16 uur per dag. De collectieve bestraffing van 1,5 miljoen burgers is illegaal en in strijd met de Oslo-akkoorden die Gaza en de Westelijke Jordaanoever als een territoriale eenheid zien.

– Reistip 2: Eis een onmiddellijke stopzetting van de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Maak uw Israëlische gesprekspartners duidelijk dat het de EU menens is met zijn maatregelen tegen nederzettingen en dat de richtsnoeren slecht een eerste maatregel zijn. De EU kan onmogelijk Israëls soevereiniteit over de nederzettingen erkennen.

– Reistip 3: Spreek over de Europese gedragscode voor wapenhandel en vraag precieze informatie over het finale gebruik van door België geleverde wapens en wapenonderdelen. Wijs Israëlische beleidsmakers erop dat België wapentransfers moet weigeren indien Israël niet op geloofwaardige manier kan aantonen dat die leveringen niet bijdragen tot schendingen van het internationaal humanitair recht, zoals bijvoorbeeld de blokkade van Gaza.

– Reistip 4: Vraag rekenschap van de betrokken partijen in het conflict met betrekking tot het respect voor het internationaal recht en de bestaande akkoorden. Israël moet stoppen met militaire invallen en de onrechtmatige vernieling van eigendom in de Palestijnse gebieden. De Palestijnse gewapende groeperingen moeten ophouden met het willekeurig afvuren van raketten vanuit de Gazastrook op Israël.

– Reistip 5: Protesteer tegen de inkrimping van de ruimte voor het Palestijnse en Israëlische middenveld. Israëlische beleidsmakers mogen Israëlische mensenrechtenorganisaties niet muilkorven, en de Palestijnse autoriteiten moeten de politieke en burgerrechten van de bevolking garanderen. Maak tijd om Israëlische en Palestijnse mensenrechtenactivisten te ontmoeten en een veldbezoek met hen te doen. Zij maken een andere toekomst in de regio mogelijk.

– Reistip 6: Op de heen- en terugreis kan de minister ook het rapport doornemen dat Richard Falk op 29 oktober 2013 presenteerde aan de Algemene Vergadering van de VN. Hierbij wordt België bij naam genoemd over zijn betrokkenheid bij de nederzettingenpolitiek op de Westelijke Jordaanoever, onder meer via Dexia.

We menen dat deze elementen deel moeten uitmaken van een coherent en daadkrachtig Belgisch en EU-beleid voor een rechtvaardige vrede in het Midden-Oosten. We kijken alvast uit naar het reisverslag van de minister.

ABVV
Broederlijk Delen
De Algemene Centrale-ABVV
fos-socialistische solidariteit vzw
Intal
Oxfam solidariteit/ solidarité
Oxfam Wereldwinkel
Pax Christi
Vredesactie
Vrede VZW
11.11.11.koepel Vlaamse Noord Zuid Beweging

Contact voor de pers: Brigitte herremans 0475/ 355053