Rol van vrouwen in de vakbonden in zuidelijk Afrika nog te beperkt

Vrouwencomité komt opnieuw tot leven

De positie van vrouwen in vakbonden in zuidelijk Afrika blijft doorgaans ondergeschikt aan die van mannen; genderstructuren krijgen nauwelijks middelen en de invloed van vrouwen in de belangrijkste beslissingsorganen blijft eerder beperkt. Steun van partners voor genderprogramma’s neemt bovendien ook af, ten voordele van andere meer ‘trendy’ problematieken, zoals klimaatverandering.

CategorieGenderNieuws

Dit betekent echter niet dat er niets veranderd is voor vrouwen in de vakbond. Meer vrouwen durven het aan om een leiderschapspositie op te nemen of deel te nemen aan het verkiezingsproces binnen hun vakbond. In vergelijking met een aantal decennia geleden, wordt er ook minder vijandig gereageerd als een vrouw zich laat gelden in een vakbond. Toch kunnen we noch op de werkvloer, noch in de vakbondsstructuren spreken van gendergelijkwaardigheid.

SATUCC is de regionale vakbondskoepel die de nationale federaties in zuidelijk Afrika verenigt. Het vrouwencomité van SATUCC is al langere tijd een ‘slapende’ structuur en hier wil FOS-partner ANSA nu verandering in brengen. De eerste stap hiertoe werd gezet op 4 september, wanneer ANSA – met steun van FOS – een planningsvergadering met het vrouwencomité organiseerde. Onder de vrouwen, afkomstig uit 12 verschillende landen in zuidelijk Afrika, bleek er heel wat enthousiasme en optimisme te zijn om het comité nieuw leven in te blazen. FOS stelde tijdens de bijeenkomst ook haar genderprogramma en genderstrategie voor aan het comité.

Het vrouwencomité van SATUCC besliste tijdens de vergadering om zich te engageren voor een tweejarig project om de regionale vrouwenstructuur nieuw leven in te blazen en te focussen op het versterken van vrouwelijke leiders of potentiële toekomstige leiders. Het project zal focussen op:

i) het versterken van leiderschapscapaciteiten,

ii) het herwerken van de huidige samenstelling van SATUCC die onvoldoende aan-dacht heeft voor gender en

iii) het opstellen van een genderbeleid voor SATUCC, wat tot nu toe helaas ont-breekt. De bedoeling is eveneens om bestaande SATUCC-structuren en platfor-men te sensibiliseren en te activeren over gender, om zo de deelname en verte-genwoordiging van vrouwen in bestaande structuren te verbeteren.

Tijdens de planningsvergadering werd een groep van vijf vrouwen gekozen om dit proces te trekken en activiteiten voor de volgende twee jaar te concretiseren, met steun van ANSA, SATUCC en FOS.

(SATUCC= Southern African Trade Union Coordination Council)