Rommel voor het goede doel

Bedankt sp.a Antwerpen!

Enkele leden van de sp.a in Antwerpen hebben op zaterdag 21 en zondag 22 juni een stand bezet op de Ramblas in het Schipperskwartier in Antwerpen. Ten voordele van FOS verkochten ze daar ingezamelde boeken, platen, kledij, speelgoed, alles wat niet meer nodig en toch verkoopbaar is. De volledige opbrengst (er ging niets vanaf voor eigen kosten) gaat naar FOS, de niet verkochte spullen naar Oxfam.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Dat socialisten zoveel “rommel” hadden heeft niemand ooit vermoed. Dat hun hart groot genoeg was om zo veel af te staan werd wel gehoopt. Met een opbrengst van meer dan € 500,00 is de Ramblas voor de sp.a, maar vooral voor FOS waar deze opbrengst geheel naar toe gaat, een groot succes! Met dank aan al wie heeft bij gedragen, ieder die mee heeft geholpen, al wie is langs geweest!

Het wijkteam sp.a Schipperskwartier/Universiteitswijk zorgde op het vakantie-aperitief op zondag 29 juni 2014 met een drankje en een hapje van “het-rode-bandieten-salmonellateam” voor een gepaste omkadering om de meer dan € 500,00 te overhandigen aan Liesbet Vangeel, medewerkster van FOS. Zij vond het spontane initiatief van sp.a hartverwarmend, en genoot van de kennismaking met dit actieve wijkteam.
Het begin van een mooie samenwerking!

Auteurs: “Frans Hooyberghs/Liesbet Vangeel