Sociaal overleg in de huishoudsector in Bolivia

FENATRAHOB schrijft opnieuw geschiedenis in de strijd voor de rechten van het huishoudpersoneel

fos-partner FENATRAHOB schrijft opnieuw geschiedenis in de strijd voor de rechten van het huishoudpersoneel. Op 15 april zat FENATRAHOB voor de eerste maal rond de tafel met de Liga Boliviana de Amas de Casa, de werkgeversorganisatie uit de sector, voor collectief overleg. Ook het ministerie van Arbeid, de vakbondskoepel COB, de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Friedrich Ebert Stiftung en fos waren van de partij.

“Dit is een historisch moment met verregaande gevolgen voor ons, het huishoudpersoneel.” zei Prima Ocsa, voorzitster van FENATRAHOB, de nationale vakbondsfederatie van huishoudpersoneel die bijna 8.000 leden telt in Bolivia. Prima was in maart nog op bezoek in België voor de fos-campagne voor het Recht op Waardig Huishoudwerk. Bij haar terugkomst stak ze meteen weer de handen weer uit de mouwen.

Op deze eerste overlegsessie zijn er 5 belangrijke akkoorden afgesloten die alles te maken hebben met het toepassen van Conventie 189 van de IAO die in november 2012 werd geratificeerd in Bolivia. Er is afgesproken dat het arbeidscontract zal geformaliseerd worden, dat de werkgelegenheidsagentschappen zullen gereguleerd worden, dat de overheid meer informatie zal verspreiden, zal sensibiliseren en opleiding zal verschaffen in verband met de wetgeving die van toepassing is in de sector, dat er een interne procedure voor het afhandelen van klachten zal ontworpen worden en dat het huishoudpersoneel toegang zal krijgen tot het systeem van sociale zekerheid voor gezondheid. Om opvolging te geven aan deze akkoorden zijn er dit jaar nog twee overlegsessies gepland.

Door een gebrek aan politieke wil, aan werkgeversorganisaties en sterke vakbonden, komt sociaal overleg in de huishoudsector bijna niet voor. Een uitzondering op de regel is Uruguay waar sinds 2006 een tripartiete sociale dialoog gevoerd wordt. En wat blijkt? Uruguay was het eerste land ter wereld dat Conventie 189 van de IAO voor waardig huishoudwerk ratificeerde! Een productieve sociale dialoog is dus wel degelijk mogelijk! In Bolivia zijn ze alvast goed op weg! fos werkt verder met haar partners in Peru en Ecuador om ook daar het sociaal overleg te kunnen opstarten en Conventie 189 van de IAO te doen ratificeren.