Sociale bescherming redt levens

banner campagne sociale bescherming is een recht

Een nieuwe campagne van progressieve Belgische solidariteitsorganisaties breekt een lans voor sociale bescherming. Want sociale bescherming is een recht!

LocatieBelgië

Klik hier en ontdek de campagne

De coronacrisis herinnert ons aan het levensbelang van sociale bescherming. Door sociale maatregelen als de tijdelijke werkloosheid en het vervangingsinkomen kan de regering in ons land de crisis het hoofd bieden en menselijke drama’s voorkomen.

Sociale bescherming zorgt ervoor dat tegenslagen zoals ongeval, ziekte, werkloosheid of andere gebeurtenissen in een mensenleven, zoals een geboorte of ouderdom, niet hoeven te betekenen dat je in een afgrond stort.

Ook vakbond ABVV schaart zich via sociale media achter de campagneBron:

Sociale bescherming is een recht voor iedereen en zou geen voorrecht mogen zijn voor de rijken of geprivilegieerden. Toch kan 7 op 10 mensen wereldwijd niet genieten van dit recht. De mondiale coronacrisis maakt vandaag zo extra te vermijden slachtoffers. We maken ons klaar voor een enorme stijging van de armoedecijfers door stijgende zorgkosten en een economische crisis. Voor beide problemen is sociale bescherming nochtans een antwoord.

Niet alleen in België, zo toonde een recente studie van de Socialistische Mutualiteiten aan, worden kansarmen veel harder getroffen door de huidige gezondheidscrisis. De impact van de pandemie verdiept de ongelijkheid wereldwijd. De wereld verdient beter, want sociale bescherming is een recht voor iedereen!

Op 7 oktober, de symbolische internationale dag voor waardig werk, lanceerden Solsoc, Isvi en FOS de campagne ‘Sociale bescherming is een recht’. Samen met organisaties wereldwijd strijden we voor kwalitatieve en inclusieve sociale beschermingsmechanismen, zodat zij een vangnet kunnen bieden voor iedereen, los van waar je geboren bent, je gender of je huidskleur.

Die strijd is levensnoodzakelijk. Zo heeft in Peru geen enkele arbeider recht op een werkloosheidsuitkering. Er vielen massaal veel ontslagen door de pandemie en de deur werd opengezet naar dubieuze arbeidscontracten, lagere lonen en slechtere arbeidsomstandigheden. Aan de andere kant van de wereld zijn intussen één op zes werkende Zuid-Afrikanen aangewezen op de informele arbeidsmarkt. Dat maakt hen heel kwetsbaar in geval van ziekte of in tijden van crisissen zoals de huidige pandemie. Een goede sociale bescherming, waaronder een opvangnet in tijden van ziekte en werkloosheid valt, zou in beide landen een antwoord zijn voor die problemen.

slogan sociale bescherming is een recht

Vooral de onderste lagen van de bevolking zijn getroffen door oneerlijke gezondheidssysteem. Wereldwijd zien we hoe zorg niet voor iedereen even toegankelijk is en bovendien vaak geprivatiseerd. Dat zorgt voor meer ongelijkheid en heel wat drama’s. In Bolivia heeft slechts 33% van de bevolking toegang tot gezondheidszorg. Het aantal ongewenste tienerzwangerschappen, door onder andere het gebrek aan toegang tot de juiste voorbehoedmiddelen en gezondheidscentra, neemt er steeds toe.

Het is meer dan ooit nodig om te strijden voor een ander, solidair systeem. De coronacrisis toont des te meer de behoefte aan voor een universeel, openbaar en kwaliteitsvol gezondheidssysteem.

Het is tijd dat we sociale bescherming herwaarderen en in de bloemetjes zetten. Met de campagne sensibiliseren we over het belang en de waarde ervan. Als we samen strijden voor sociale bescherming bij ons én solidair over de landsgrenzen heen, maken we het verschil.

Doe met ons mee en neem een kijkje op de website. Deze zal regelmatig worden aangevuld met recente informatie.