Socialistische beweging neemt de handschoen op voor Waardig Huishoudwerk!

Jaar 2 van FOS-campagne symbolisch afgetrapt

De socialistische beweging zal de komende maanden opnieuw de krachten bundelen voor de campagne ‘Recht op Waardig Huishoudwerk’. Vandaag werd in Brussel het startschot gegeven van jaar 2 van de FOS-campagne.

//fotos.fos-ngo.be/#!album-54

Myrtle Witbooi kwam speciaal vanuit Zuid-Afrika naar België voor deze campagne. Ze vertelde vurig haar verhaal over de strijd voor betere arbeidsrechten voor huishoudpersoneel. Myrtle werkte zelf als huishoudhulp voor een blank gezin tijdens de apartheid. Op een dag besefte ze dat huishoudwerk(st)ers niet dezelfde rechten hadden als andere werknemers. Ze besloot haar stem te laten horen en schreef een brief naar de krant. 46 jaar later staat ze aan het hoofd van de Zuid-Afrikaanse Vakbond voor Huishoudwerk(st)ers SADSAWU en is ze voorzitster van de Internationale Federatie voor Huishoudwerk(st)ers. De strijd voor waardige leef- en werkomstandigheden voor huishoudpersoneel is haar levenswerk.

En die strijd werpt zijn vruchten af: in 2013 ratificeerde de Zuid-Afrikaanse regering Conventie 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze conventie is een historisch document waarin huishoudwerk(st)ers voor de eerste keer op mondiaal vlak als echte werknemers met volwaardige arbeidsrechten worden erkend. Organisaties hebben nu een internationaal instrument in handen waarmee ze overheden kunnen wijzen op hun tekortkomingen m.b.t. de bescherming van de werknemers in deze sector.

“De ratificatie van de conventie betekende voor ons een officiële erkenning van ons werk”, stelt Myrtle Witbooi. “Toch is hiermee onze strijd niet gestreden. Wetten en conventies zijn mooi op papier, wij moeten er nu voor zorgen dat ze ook in de praktijk worden nageleefd. Het is een kwestie van waardering voor huishoudwerk.”

“Wij ondersteunen organisaties in het Zuiden zoals SADSAWU bij de versterking van hun organisatie,” aldus Annuschka Vandewalle, algemeen secretaris van FOS. “Maar we kunnen en moeten nog meer doen: met onze campagne willen we mensen hier sensibiliseren en mobiliseren om zo de nodige politieke wil los te maken om van huishoudwerk waardig werk te maken.”

De hele socialistische beweging zet net als de vorige jaren zijn schouders mee onder de FOS-campagne. Enkele prominenten van het Vlaams ABVV, de Socialistische Mutualiteiten en sp.a namen vandaag de poetshandschoen op en veegden letterlijk de spons over hardnekkige vooroordelen over huishoudwerk. Caroline Copers(Vlaams ABVV) maakte duidelijk dat huishoudwerk écht werk is, waar eerlijke arbeidsrechten aan verbonden moeten zijn. “Overal ter wereld moet huishoudpersoneel dezelfde rechten krijgen als andere werknemers. Wie hard werkt, verdient daar waardering voor, in de vorm van waardige werkomstandigheden en een leefbaar loon. Huishoudwerk is écht wel écht werk!”

Bruno Tuybens (sp.a) weerlegt de stelling dat huishoudwerk niet productief zou zijn. “In Europa behoort de huishoudsector tot een van de snelst groeiende economische sectoren. De vraag naar huishoudpersoneel en verzorgenden neemt steeds toe. Meer jonge gezinnen doen enkele uren per week beroep op een huishoudhulp via het dienstenchequesysteem. De vergrijzing van de bevolking zorgt ook voor een toenemende nood aan thuiszorg. Huishoudpersoneel is onmisbaar geworden in de samenleving.”

Paul Callewaert (Socialistische Mutualiteiten) vestigde de aandacht op de specifieke kwaliteiten van huishoudpersoneel: “Men denkt vaak dat je niet veel moet kunnen om huishoudhulp te zijn. Ik nodig allen uit die dat durven te beweren, om zelf enkele dagen aan de slag te gaan als huishoudwerk(st)er. Naast specifieke huishoudelijke vaardigheden, moet je ook beschikken over sociale vaardigheden en krijg je heel wat verantwoordelijkheid. Het werk valt niet te onderschatten.”

Tot slot poseerde iedereen met de poetshandschoenen aan voor de foto. FOS en haar campagnepartners (sp.a, Vlaams ABVV, de Algemene Centrale-ABVV, de Socialistische Mutualiteiten en vzw Thuishulp) roepen iedereen op om de handschoen virtueel op te nemen op de website www.neemdehandschoenop.be . Daar kan je je naam in het stof schrijven en de campagne-eisen onderschrijven. FOS stapt binnenkort ook met een pakket politieke eisen naar de minister van Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Werk en naar de ambassades van verschillende partnerlanden.