Socialistische beweging roept op tot solidariteit met de Filipijnen!

Ook jij kan helpen!

De Filipijnen werden zwaar getroffen door supertyfoon Haiyan. ABVV, fos-socialistische solidariteit, sp.a en de Socialistische Mutualiteiten roepen op tot solidariteit met de slachtoffers van de ramp.

CategorieNieuws

Op vrijdag 8 november sloeg het noodlot genadeloos toe in de Filipijnen. Tyfoon Haiyan raasde over het land met windsnelheden tot 386 kilometer per uur en liet een spoor van dood en vernieling na. Officieel werden tot nog toe 2275 doden geteld, maar men schat dat het reële dodental rond de 10.000 ligt. 2,5 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig, meer dan 670.000 Filipijnen hebben geen dak meer boven hun hoofd.

Intussen komt de broodnodige internationale noodhulp op gang. Gespecialiseerde humanitaire organisaties zorgen voor drinkbaar water, voedsel, geneesmiddelen, onderdak en kledij. Maar daar houdt het niet op. Na de eerste fase van noodhulp zullen de Filipijnen nood hebben aan structurele oplossingen, die hen uit de armoede kunnen helpen en hen weer een toekomst kunnen bieden.

Aan dit proces van duurzame heropbouw en structurele hulp willen wij via 11.11.11, de koepel van structurele ngo’s, bijdragen.

Wij doen daarom beroep op uw solidariteit!

Uw bijdrage – hoe klein ook – maakt mee het verschil!

Giften kunnen gestort worden op het bekende gemeenschappelijke nummer van 11.11.11 en CNCD-11.11.11: BE30-0000-0000-1111. Met als mededeling HEROPBOUW FILIPIJNEN.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar.