SOCIALISTISCHE BEWEGING VEEGT PROBLEMEN VAN HUISHOUDPERSONEEL NIET ONDER DE MAT!

Campagne Recht op Waardig Huishoudwerk gelanceerd!

De socialistische beweging zal de komende maanden de krachten bundelen voor de campagne ‘Recht op Waardig Huishoudwerk’. Vandaag werd in Brussel het startschot gegeven van de fos-campagne.

Prima Ocsa kwam speciaal vanuit Bolivia naar België voor deze campagne. Prima is algemeen secretaris van FENATRAHOB, de Nationale Federatie van Huishoudwerksters in Bolivia. Zij begon op 9-jarige leeftijd te werken als huishoudwerkster. Ze ondervond aan den lijve de problemen van het vak: onderwaardering, te lage lonen, lange werkdagen, weinig of geen vakantie, gebrek aan sociale zekerheid, … Om haar rechten als werkneemster te kennen en te verdedigen sloot ze zich aan bij een lokale afdeling van de vakbond. Vandaag strijdt zij als bestuurslid van de nationale federatie FENATRAHOB voor de rechten van duizenden Boliviaanse huishoudwerk(st)ers.

http://fotos.fos-ngo.be/#31

En die strijd werpt zijn vruchten af: eind 2012 ratificeerde de Boliviaanse regering als zesde land ter wereld Conventie 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze conventie is een historische document waarin huishoudwerk(st)ers voor de eerste keer op mondiaal vlak als echte werknemers met volwaardige arbeidsrechten worden erkend. Organisaties hebben nu een internationaal instrument in handen waarmee ze overheden kunnen wijzen op hun tekortkomingen m.b.t. de bescherming van de werknemers in deze sector.

“De ratificatie van de conventie door Bolivia was voor ons een grote overwinning,” stelt Prima Ocsa. “Toch is de strijd nog niet gestreden. Bolivia heeft nu verschillende wetten waarin de rechten van huishuidpersoneel zijn opgenomen, maar deze worden nog niet genoeg toegepast! Er bestaan geen mechanismen voor arbeidscontrole en werkgevers die de wet met voeten treden worden niet gestraft.”

“Wij ondersteunen organisaties in het Zuiden zoals FENATRAHOB bij de versterking van hun organisatie,” aldus Annuschka Vandewalle, algemeen secretaris van fos. “Maar we kunnen en moeten nog meer doen: met onze campagne willen we mensen hier sensibiliseren en mobiliseren om zo de nodige politieke wil los te maken om Conventie 189 te ratificeren én te implementeren in nationale wetgevingen.”

De hele socialistische beweging zet zijn schouders mee onder deze campagne. Kopstukken van het Vlaams ABVV, de Socialistische Mutualiteiten en sp.a veegden vandaag symbolisch enkele problemen onder de mat vandaan. Caroline Copers (Vlaams ABVV) kaartte het probleem van de arbeidsduur aan: “Wereldwijd heeft bijna 1 op 2 huishoudwerksters geen recht op rust of op beperking van de arbeidsduur tot 8 uur per dag of 40 uur per week. In Peru werkt een inwonende huishoudwerkster gemiddeld 62 uur per week en een uitwonende 49 uur per week. Dit zijn schandalige cijfers! Heel veel mensen die ten dienste staan van anderen en die daar bovendien bijzonder slecht voor betaald worden, kunnen zelf geen privéleven opbouwen. Als vakbond vinden we dit onaanvaardbaar.”

Bruno Tuybens (sp.a) wil dat de lage lonen voor huishoudpersoneel worden aangepakt: “Vroeger was het vanzelfsprekend dat het huishoudelijk werk door de vrouw werd gedaan, door de moeder, de “vrouw aan de haard”. Het werd economisch niet gevaloriseerd en sindsdien is het gevoel dat huishoudwerk nauwelijks iets bijbrengt aan onze samenleving blijven bestaan. Daardoor gaat de job gepaard met een zeer lage verloning. Dit noem ik een stille schande. Politiek en vakorganisaties moeten de handen in mekaar slaan om te strijden voor een correcte verloning voor huishoudpersoneel.”

Paul Callewaert (Socialistische Mutualiteiten) vroeg aandacht voor het gebrek aan sociale bescherming voor huishoudpersoneel: “De Socialistische Mutualiteiten bestaan dit jaar 100 jaar. Dat is 100 jaar van sociale strijd, strijd voor een meer menswaardig bestaan, en ik denk dat we daar in België vandaag aardig in gelukt zijn. We hebben ervoor gezorgd dat mensen een betere ondersteuning krijgen, dat noodzakelijke zorgen niet het privilege zijn van diegenen die het zich kunnen permitteren. Wij steunen de campagne van fos om dit ook in het Zuiden te bekomen. fos steunt daar organisaties in het middenveld zodat zij kunnen strijden voor meer sociale rechtvaardigheid. Diegenen die proberen deze organisaties te dwarsbomen, zullen wij zelf onder de mat vegen!”

Tot slot deed iedereen een schort om, als teken van solidariteit met het huishoudpersoneel wereldwijd. fos en haar campagnepartners (sp.a, Vlaams ABVV, de Algemene Centrale-ABVV, de Socialistische Mutualiteiten en vzw Thuishulp) stappen binnenkort met een pakket politieke eisen naar de minister van Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Werk en naar de ambassades van Bolivia, Peru en Ecuador.