Syndicaal werk door FEASIES

Solidair in syndicaal werk

Hoe ziet solidariteit tussen vakbonden uit verschillende hoeken van de wereld eruit? We leren het tijdens een bezoek van de Algemene Centrale ABVV aan haar partner-vakbonden in El Salvador en Honduras.

CategorieNieuws

Maquila’s

De Belgische bezoekers ontmoeten vooral kameraden uit de maquilasector. In maquila’s worden kleren gemaakt, hoofdzakelijk bestemd voor de Verenigde Staten. Dankzij initiatieven als de Schone Kleren Campagne kennen we de vaak vreselijke werkomstandigheden in die fabrieken. Ook vandaag is de situatie nog verre van rooskleurig, maar samen met de Belgische vakbondsleiders zijn we getuige van de grote vooruitgang die geboekt is, dankzij het syndicaal werk van onze partners.

In El Salvador is de situatie het moeilijkst, met wetten die het bijna onmogelijk maken om collectieve onderhandelingen te voeren in de bedrijven. Op de bijeenkomst van de vakbondscentrale FEASIES ontmoeten we kameraden die net ontslagen zijn, net omdat ze een vakbond probeerden op te richten. De solidariteit en steun van de collega-syndicalisten van de andere bedrijven en van de Belgische delegatie sterkt hen in hun engagement. Na ons bezoek kan FEASIES via druk op de kledingmerken ervoor zorgen dat alle ontslagen ingetrokken worden.

zona franca 004

In Honduras is het de vakbondscentrales wel gelukt om cao’s af te sluiten in meerdere grote bedrijven. Ook in Honduras zijn er discussies over lonen, werkroosters en veiligheid op de werkvloer. Op dit ogenblik is er grote bezorgdheid over de golf ontslagen in de sector. Maar er is wel sociaal overleg, waardoor de vakbonden aan de onderhandelingstafel veel meer kunnen afdwingen voor de werknemers. In een ontmoeting met de werkgeversfederatie moest zelfs die erkennen dat het sociaal overleg gezorgd heeft voor vooruitgang in de sector.

Eén strijd wereldwijd

Wanneer de vakbondsleiders uit België, El Salvador en Honduras hun ervaringen uitwisselen, worden de verschillen duidelijk. Ruim een eeuw vakbondsstrijd heeft in België een sterke sociale zekerheid en positie van de vakbonden opgeleverd. Vakbondsmilitanten in El Salvador en Honduras geven aan dat dit voorbeeld hun eigen strijd inspireert. Tegelijk vallen de gelijkenissen op tussen het syndicaal werk. De torenhoge inflatie en energieprijzen treffen de werknemers hard, zowel in België als in Centraal-Amerika. In beide gevallen zoeken vakbonden naar oplossingen om de impact voor werknemers te beperken via collectieve onderhandelingen. In Honduras en El Salvador wordt dat tegengewerkt door repressie, in België door de loonnorm. Telkens is het een gevecht om vrije collectieve onderhandelingen te kunnen voeren. De vakbonden zijn het erover eens dat syndicale organisatie in bedrijven en sectoren de beste bescherming is tegen het oprukkend neoliberale beleid wereldwijd.

“De uitwisseling van syndicale ervaringen en het leren kennen van de verschillende realiteiten van de werknemers verrijkt onze vakbondsactie.”

martaMarta Zaldaña, algemeen secretaris van FEASIESTweet dit

Marta Zaldaña, algemeen secretaris van FEASIES, benadrukt het belang van deze ontmoetingen: “De uitwisseling van syndicale ervaringen en het leren kennen van de verschillende realiteiten van de werknemers verrijkt niet alleen onze vakbondsactie, maar versterkt ons ook. Het geeft ons het gevoel dat we niet alleen staan in onze strijd voor betere arbeidsomstandigheden. Dankzij de internationale solidariteit kunnen we hier bouwen aan een sterkere vakbondsmacht. Het is belangrijk dat werknemers zich internationaal verenigen om samen de strijd voor betere loons- en arbeidsvoorwaarden te voeren”. Ook de Algemene Centrale bevestigt haar engagement om deze wereldwijde strijd samen aan te blijven gaan.