Solidair met de arbeiders van bananenbedrijf El Zapote.

Een stand van zaken

Via onze nieuwsbrief brachten we je op de hoogte van de situatie van de arbeiders van het landgoed El Zapote in de provincie El Rios, Ecuador. Sinds eind september 2005 heerst er een conflict tussen de directie en de arbeiders die opkomen voor hun recht om een onafhankelijke vakbond op te richten.

LocatieEcuador
CategorieNieuws

Wat voorafging:

Op 28 september 2005 legden 87 arbeiders aan de Arbeidsinspectie van Babahayo een collectieve eisenbundel voor, samen met de nodige wettelijke documenten om een vakvereniging op te richten. Het gevolg was dat op 3 oktober 2005 aan deze arbeiders de toegang tot het bedrijf werd ontzegd. Vermits dit in strijd is met de arbeidswet, werd door de Nationale Federatie van landarbeiders, boeren en vrije Indianen van Ecuador (FENACLE) aan de Provinciale Arbeidsinspectie gevraagd om een onderzoek in te stellen.
Drie dagen later (donderdag 6 oktober 2005) probeerden werknemerspiketten de toegang tot het bedrijf te blokkeren om het ontslag te verhinderen van de arbeiders die getekend hadden voor de oprichting van een vakbond. Ze werden daarbij echter aangevallen door een groep van ongeveer 25 gemaskerde en zwaar bewapende mannen die door de bedrijfsleiding waren ingehuurd.
De bedrijfsleiding heeft immers samen met de advocaat van het bedrijf aan de Arbeidsinspectie het ontslag voorgelegd van 35 arbeiders, waaronder de leiders van de actie. Als argument wordt een zogezegde ‘economische crisis’ aangehaald. Van een dergelijke crisis werden de werknemers tevoren nooit op de hoogte gebracht, waardoor het ontslag een duidelijke represaille is voor intentie van de arbeiders om zich te verenigen in een syndicaat.
Vanuit FENACLE werd naar aanleiding van de plotse ontslagen opgeroepen tot een staking. De stakers werden echter in de nacht van 22 oktober door een honderdtal politieagenten en gewapende “guardias” uit de Hacienda gezet en afgevoerd. De politie en de eigenaars van El Zapote deden hiervoor beroep op een grondwettelijke resolutie die op een verdacht snelle manier werd bekomen bij een rechter van de burgelijke rechtbank van Portoviejo. Daarbovenop werden de betrokken partijen in het conflict, in tegenstelling tot wat de wet voorschrijft, daarvan niet op de hoogte gesteld.
Briefschrijfactie
Omdat El Zapote een toeleveringsbedrijf is voor DOLE, werd de internationale leiding van het bedrijf van bij het begin van het conflict op de hoogte gesteld. Een delegatie van DOLE was tevens aanwezig bij het conflict van 3 oktober (de uitsluiting van de arbeiders) en kon daar de feiten vaststellen. FENACLE riep DOLE op om druk uit te oefenen op de Minister van Tewerkstelling en de regering.
Bij wijze van solidariteitsactie riep FOS u op om via een briefschrijfactie (zie nieuwsbrief en site van FOS) de internationale leiding van DOLE vragen de nodige stappen te zetten, ten aanzien van El Zapote, om een einde te stellen aan deze schending van de arbeidsrechten.

Verder verloop van de acties:
Op 24 november bezette een delegatie van FENACLE het regionaal secretariaat van Tewerkstelling in Guayaquil, dat volgens hen onvoldoende de in de Arbeidswet opgenomen arbeidsrechten en clausules rond vakbondsvrijheid respecteert en verdedigt en tevens beschuldigd wordt van medeplichtigheid aan corruptie en omkoperij. FENACLE vroeg naar aanleiding van deze bezetting ook een onderhoud aan bij de Ecuadoraanse Minister van Werk José Serrano.
Dat onderhoud met de minister kwam er op 28 november. Hierbij werd overeengekomen dat er een commissie in het leven zou worden geroepen door de minister om zich te buigen over de schendingen van de syndicale rechten en de rol hierbij van de bedrijfsleiding en de Arbeidsinspectie.
Aan deze afspraken werd vooralsnog geen concreet gevolg gegeven. FENACLE heeft daarom een onderhoud aangevraagd bij de regionale secretaris van Tewerkstelling om duidelijkheid te krijgen in de zaak.
Ondertussen werd op vraag van de Regionale Directeur van Tewerkstelling het Arbitragehof bijeengeroepen over het conflict. De zitting vond plaats op 9 december. FENACLE hield een waakzaamheidsactie om na te gaan of de wettelijke toezeggingen gedaan door de Minister effectief ook gerespecteerd werden.
De zaak is door FENACLE ook aanhangig gemaakt bij de Amerikaanse NGO US/Labor Education in the Americas Project (US/LEAP) die eveneens een brief richtte aan de Minister van Tewerkstelling.
Het conflict krijgt verder de nodige aandacht van tal van internationale organisaties die net als FOS opkomen voor de verdediging van arbeidsrechten.
FOS volgt de zaak op de voet en houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.