Solidariteit met Colombia: samenwerking is de sleutel

Hoe vertaal je internationale samenwerking in concrete acties? Over deze vraag bogen vakbondssecretarissen en medewerkers van fos en ABVV zich tijdens een studievoormiddag op 17 februari. Centrale case was Colombia: een land waar zowel fos als het ABVV projecten hebben, en dat bijzonder gevaarlijk is voor vakbondsmensen.

CategorieNieuws

Daarover getuigde Pedro Nolasco Présiga, oud-voorzitter van vakbondsfederatie FENSUAGRO. Hij lichtte op een pakkende manier de situatie van de vakbonden in Colombia toe. Het land is een belangrijke producent van olie, bloemen en biobrandstoffen. Arbeid is zeer flexibel gemaakt door het neoliberaal beleid: dat is aantrekkelijk voor bedrijven. Dit soort uitbuiting kennen we ook van in andere landen.

Maar vakbonden in Colombia hebben daarnaast ook te kampen met enorme repressie. De cijfers zijn hallucinant: de laatste 20 jaar zijn zo’n 3000 syndicalisten vermoord, 5030 mensen zijn met de dood bedreigd, 218 mensen verdwenen, 279 mensen hebben een gewelddadige aanval aangegeven en 1742 mensen zijn gedwongen om te vluchten of te verhuizen. Pedro is een van hen.

Tegen deze achtergrond is internationale solidariteit meer dan nodig. Vandaar ook dat Bruno Verlaeckt, secretaris-generaal van de AC Antwerpen-Waasland, de partner van fos voor het waardig-werkprogramma in de Colombiaanse palmsector, het belang benadrukte van samenwerking. Zijn gewest begon in 2006 het nationaal opleidingscentrum van FENSUAGRO te ondersteunen. Vandaag ondersteunen ze ook studiewerk, een intersyndicaal platform en genderwerking. Daarnaast hebben ze een motie kunnen bekomen vanuit de internationale federatie ICEM. Die klaagt de uitbuiting aan van de compañeros van de petrochemievakbond USO.

Verder lichtten drie ontwikkelingsorganisaties van de socialistische beweging hun programma’s en werking toe. Het ging om fos, ABVV-ISVI en SolSoc (de Franstalige tegenhanger van fos). De deelnemers kregen ten slotte aan de hand van een fotoreportage van Ludo Nelen van het Vlaams ABVV letterlijk een beeld van Colombia als land van enorme contrasten.

De infosessie genereerde bij de aanwezigen interessante ideeën over hoe internationale solidariteit vorm kan krijgen, niet alleen met Colombia, maar ook met andere landen. Zo kwam bijvoorbeeld de nood aan methodieken bovendrijven om de basis in België beter te sensibiliseren rond internationale solidariteit. Net als de vraag om op een gestructureerde en gezamenlijke manier antwoord te geven aan solidariteitsoproepen vanuit het Zuiden.

Deze studievoormiddag was een uitstekende manier om elkaars werk te leren kennen en zich te verdiepen in de situatie van een specifiek land. Het is een beginpunt voor meer samenwerking. Deze dag kaderde dan ook in het synergieproject tussen fos en ABVV-ISVI.