Stem uit Palestina: een interview met Afrah Husein

‘Met één loon red je het niet’

In Palestina (over)leven is geen gemakkelijke opdracht. De bezetting door Israël houdt de Palestijnse economie gegijzeld, jobs zijn schaars. Toch combineert een vrouw zoals Afrah Husein een voltijdse job als verpleegster met vakbondswerk en met een huishouden. Een gesprek met een geëngageerde bezige bij.

CategorieGenderNieuws

Kan je jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Afrah Husein en ik ben 32 jaar. Ik woon met mijn man en zoontje in Ramallah. Ik werk voltijds als verpleegster in de eenheid openhartchirurgie van het Palestijns Medisch Complex in Ramallah. Daarnaast werk ik ook deeltijds bij het Democracy & Worker’s Rights Center, een organisatie die met vakbonden samenwerkt om arbeidsrechten te verdedigen.

Dat is niet niks. Is dat voor veel Palestijnse vrouwen het geval?
Een groot deel van de Palestijnse vrouwen hebben werk, maar de meeste vrouwen moeten een dubbele dagtaak doen, binnen- en buitenshuis. Een doorsnee werkdag van een Palestijnse vrouw is dus zeer zwaar. Ik vind dat huishoudtaken verdeeld moeten worden tussen man en vrouw, want beiden werken evenveel uren buitenshuis. In het huishouden moeten ze elkaar helpen. Op de arbeidsmarkt vind je de meeste vrouwen terug in de gezondheidssector, zoals verpleging of in laboratoria, en in het onderwijs. Vrouwen kiezen voor het onderwijs omwille van de gunstige uren en de zomervakantie. Het aantal vrouwen dat informeel werkt (nvdr: zonder contract of voor eigen rekening) is de laatste tien jaar toegenomen omwille van de bezetting. Deze vrouwen werken in de landbouw, in de voedingsindustrie, doen borduurwerk, etc. In het algemeen worden vrouwen in de eerste plaats gezien als huisvrouwen en moeders, ook al werken ze en hebben ze een goede positie. Maar er zijn ook heel wat mannen die vrouwen helpen bij het huishouden, omdat ook vrouwen werken om het gezin te onderhouden. Dat doen vrouwen omdat het nodig is: met één salaris red je het niet.

Wat doet de bezetting door Israël met vrouwen op de arbeidsmarkt?
Veel vrouwen staan er alleen voor omdat hun echtgenoot werd neergeschoten of opgepakt. En heel wat mannen hebben hun werk in Israël verloren. De talrijke controleposten maken het hen onmogelijk om Israël binnen te gaan. Daardoor zijn vrouwen vaak de kostwinners. De bezetting duwt vrouwen het huis uit en de arbeidsmarkt op. Maar tezelfdertijd blijft de bezetting door Israël de grootste hinderpaal om de economie te ontwikkelen: er zijn niet genoeg jobs, voor mannen noch voor vrouwen.

Wat doen jullie met DWRC voor vrouwen?
Wij sensibiliseren vrouwen over hun arbeidsrechten en bieden hen juridische hulp en advies. We leiden hen op om sterk te staan en hun arbeidsrechten te verdedigen. We werken samen met vakbonden om het aantal vrouwen in de organisatie te verhogen, door vakbondsvrouwen te helpen om zich te emanciperen. We ondersteunen vakbonden om aan de gelijkwaardigheid van vrouwen te werken.

Wat verwacht je van internationale solidariteit?
Mensen of organisaties in het buitenland moeten hun uitdagingen delen, zodat we van elkaar kunnen leren en meer dingen kunnen doen om het traditionele rollenpatroon te veranderen!

Feiten en cijfers:

Zorgtaken

Het percentage vrouwen op de arbeidsmarkt in Palestina behoort tot de laagste ter wereld. 28.6% van de vrouwen is werkloos, tegenover 16.4 % van de mannen, volgens de laatste cijfers van het Palestijns Centraal Bureau voor Statistiek. Die kloof blijft stabiel. De meeste Palestijnse vrouwen nemen de onbetaalde en ondergewaardeerde zorgtaken op zich. Het zorgen voor ouderen of gehandicapten gebeurt traditioneel binnen het gezin. Dat werk komt op de schouders van vrouwen terecht: 66.4 procent van de vrouwen noemt het huishouden als reden om niet buitenshuis te werken.

Glazen plafond

Hoe hoger op de ladder, hoe minder vrouwen je tegenkomt. Ook in de traditioneel ‘vrouwelijke’ sectoren zoals het onderwijs, belanden vrouwen in de lagere en minder betaalde rangen. Zo bestaat het personeel in kleuterscholen voor 99% uit vrouwen. In het hoger onderwijs en in universiteiten maken ze nog geen kwart van het personeel uit, volgens cijfers van het Palestijns ministerie van onderwijs. De zorgsector is een andere sector met veel vrouwen. De meeste verpleegsters hebben een tweede job om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.