Stemmen tegen collectieve bestraffing

168 doden en 1140 waarvan meeste burgerslachtoffers en kinderen sinds 7 juli.

Woensdag 16 juli om 16u30 wordt er betoogd voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15. “Israël bombardeert 2 miljoen Palestijnen in GAZA. Stop de moorden” is de boodschap van de deelnemende ngo’s.

CategorieNieuws

FOS-partners reageren

Atef Saed van de Palestijnse vakbond PGFTU: “op 9 juli was het precies 10 jaar geleden dat, het Internationaal Strafhof in Den Haag besliste dat de Muur die Israël bouwde in de bezette gebieden illegaal en in strijd met het internationaal recht is. En wat heeft de internationale gemeenschap hierrond concreet gedaan? En vandaag?”

Mohammed Odwan, algemeen secretaris van de petrochemievakbond PUPW: “Wij denken aan onze broeders en zusters in Gaza. Daarom ging ik dit weekend ook bloed geven, voor de slachtoffers in Gaza. Vergeet niet dat 7 jaar blokkade van Gaza de mensen reeds aan de rand van de afgrond brachten.”

AC: bezettingspolitiek veroordelen maar toch bevoorrechte economische relaties onderhouden, is niet aanvaardbaar.

Paul Lootens, algemeen secretaris van De Algemene Centrale-ABVV: “Deze collectieve bestraffing en de derde oorlog in 5 jaar in Gaza is onaanvaardbaar. Terzelfdertijd veroordelen we volledig de moord op de drie Israëlische jongeren en de raketten op Israëlische steden. We verwachten van België en Europa dat zij eindelijk woorden omzet in daden. De Israëlische bezettingspolitiek veroordelen maar toch bevoorrechte economische relaties onderhouden, is niet aanvaardbaar. We roepen op tot een staakt-het- vuren, de opheffing van de blokkade van Gaza en respect voor het internationaal recht.”

11.11.11 veroordeelt escalatie van geweld

Ook 11.11.11 roept alle strijdende partijen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en vraagt dat België de diplomatieke inspanningen in die zin ondersteunt. Volgens 11.11.11 moeten België en de EU dringend het beleid ten aanzien van dit conflict evalueren. Israël moet onder druk worden gezet om een einde te maken aan de bezettings- en nederzettingenpolitiek die een vreedzame oplossing van dit decennia oude conflict in de weg staat.