Steun de slachtoffers in Pakistan!

De gevolgen van de gigantische overstromingen in Pakistan worden met de dag schrijnender. De humanitaire ramp heeft een noodsituatie veroorzaakt voor 15 tot 20 miljoen mensen waarvan kinderen het eerste slachtoffer dreigen te worden.

Toch heerst er ter plaatse een groot tekort aan noodhulp.

De problemen zullen waarschijnlijk nog toenemen. Meteorologen voorspellen dat de moessonregens nog vier weken zullen aanhouden. Nu staat al ten minste 160.000 vierkante kilometer staat onder water. Ook als al dit water teruggetrokken is, zal er veel geld nodig zijn om het land her op te bouwen.

U kunt de mensen van Pakistan helpen!

Schrijf uw donatie over op het rekeningnummer 000-0000074-74 van fos-socialistische solidariteit met de vermelding ‘PAKISTAN’. Voor Europese overschrijvingen kunt u deze gegevens van fos gebruiken: IBAN: BE16 0000 0000 7474, BIC: BPOTBEB1. Voor giften vanaf 30 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Het geld wordt via ons internationaal netwerk Solidar doorgestort aan organisaties die ter plekke actief zijn. In eerste instantie verdelen deze organisaties noodhulpgoederen en tenten die tegen de aanhoudende regen bescherming bieden. Zodra de omstandigheden het toelaten, zullen er tijdelijke onderkomens gebouwd worden zodat de slachtoffers op een waardige manier kunnen wonen terwijl ze wachten tot ze hun huizen kunnen heropbouwen.