Overweldigende steun voor noodhulp orkanen ETA en IOTA

Verschillende storters zamelen in om de gevolgen van de orkanen te verzachten

orkaan eta in honduras

We kregen veel reactie op de inzamelingsactie voor noodhulp naar aanleiding van de orkanen Eta en Iota, die Centraal-Amerika hebben getroffen.

CategorieNieuws

Beschadigde huizen en verwoeste landbouwgronden

In november 2020 richtten de orkanen ETA en IOTA schade aan in de Centraal-Amerikaanse landen Nicaragua, Guatemala en Honduras. Honduras kreeg het meeste te verduren met meer dan 100 doden, 66.024 beschadigde huizen, 48 verwoeste bruggen en 408.990 hectare verwoeste landbouwgrond. In totaal werden 747.082 gezinnen getroffen door de doortocht van de twee orkanen.

orkaan eta in honduras

De landbouwgebieden van de Sula-vallei in Honduras, die deel uitmaken van de departementen Cortes en Yoro, zijn tijdens de doortocht van de twee orkanen vier keer overstroomd. Huizen en eigendommen zijn hierdoor beschadigd. Volgens interne gegevens zijn ongeveer 80% van de werknemers van de textielfabrieken persoonlijke bezittingen en huizen kwijtgeraakt. Alle bananenarbeiders hebben werk verloren door de verwoesting van de bananenplantages.

De Hondurese regering kondigde de noodtoestand af en onderhandelde over internationale leningen en giften. Geconfronteerd met de eis van transparantie zag ze zich genoodzaakt een technisch comité voor de wederopbouw te vormen om de ontvangst van de internationale samenwerking te garanderen. Het comité moet er ook voor zorgen dat de middelen worden besteed op basis van een plan voor de wederopbouw van het land.

Oproep voor ondersteuning partners

Gevolgen van de doortocht van orkanen voor de achterban van onze partners in Honduras:

USTAB is een platform dat bestaat uit 3 vakbonden. 4.280 leden werden getroffen, waarvan 4.000 van vakbond FESTAGRO. Velen verloren niet alleen hun bescheiden woning en inboedel, maar ook hun job.
RSMH, het netwerk van 36 textielvakbonden, telt 4.073 werknemers en hun gezinnen die schade leden aan hun huis en/of bezittingen verloren.
– Bij CODIMCA, een organisatie die landloze vrouwen op het platteland organiseert, leden 460 aangesloten vrouwen en hun gezinnen zware schade. Daarnaast werden 5.142 anderen getroffen in de zones waar CODIMCA actief is.

orkaan eta in honduras

De schade situeert zich niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook de infrastructuur van het land. Water- en rioleringssystemen, parken, hoofd- en secundaire wegen werden getroffen. De Hondurese regering heeft ook aanzienlijke bedragen uit de begroting goedgekeurd voor directe noodhulp, herstel en wederopbouw. Maar volgens waakhonden uit het middenveld, zoals de Association For a More Just Society (ASJ) en de National Anti-Corruption Council (CNA), is er kans op corruptie door gebrek aan controle.

Gezien het enorme menselijk leed en de grote materiële schade, waarmee onze partnerorganisaties geconfronteerd werden, deden we uitzonderlijk een oproep om een gift te doen voor onze partners. Zo konden die voedsel, kookgerei, bedden, lakens en medicijnen aankopen voor leden die alles verloren hebben. Bij de verdeling kregen vrouwen en alleenstaande moeders prioriteit.

FOS wil alle storters bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan onze inzamelactie. Dankzij de inzamelactie hebben onze partners hun achterban kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijden en hebben we samen de gevolgen van beide orkanen verzacht.