STIBYS strijdt tegen onderaanneming in Honduras

In antisyndicaal klimaat houdt de vakbond van de drankenindustrie, STIBYS, partner van fos, het been stijf tegen de flexibliseringsvoorstellen van CABCorp (PepsiCo).

LocatieHonduras
CategorieNieuws

Sinds de staatsgreep van eind juni 2009 is Honduras er sterk op achteruit gegaan. De huidige president, Porfirio Lobo, voert een beleid gedicteerd door de grote bedrijven en duldt een toenemende repressie tegen de sociale bewegingen en de vakbonden. In dit vijandige klimaat houdt de vakbond van de drankenindustrie, STIBYS, partner van fos, het been stijf tegen de flexibliseringsvoorstellen van CABCorp (PepsiCo).

Eind vorig jaar begon STIBYS te onderhandelen over een nieuwe CAO met het bedrijf CABCORP, de bottelarij van Pepsi Cola in Honduras. Maar het bedrijf toont geen enkele interesse om snel tot een akkoord te komen, integendeel. In de afdelingen van de petflessen, het technische atelier en het onderhoud werken heel wat mensen met een tijdelijk contract via onderaanneming. Het conflict spitst zich toe op de eis van STIBYS om de tijdelijke contracten om te zetten in vaste.

Deze vakbondseis is meer dan symbooldossier. Net voor de staatsgreep van juni 2009 onderhandelde een breed syndicaal front met president Zelaya over een strenge reglementering van onderaanneming en men stond dicht bij een akkoord. Maar de toenemende invloed van o.a. de syndicale beweging was een doorn in het oog van de rechtse krachten in het land. De huidige machthebbers laten er geen twijfel over bestaan wiens belangen zij vertegenwoordigen.

Dat bleek duidelijk uit het anticrisisplan, dat begin november 2010 door het parlement werd goedgekeurd, zogezegd “om de werkloosheid aan te pakken”. Het verzet van de drie nationale vakbondfederaties CUTH – CGT –CTH heeft niet mogen baten. Deze wet zet de deur voor flexibilisering en onderaanneming helemaal open en geeft de werkgevers de mogelijkheid om arbeiders voor halve dagen of zelfs per uur aan te werven. Hierdoor vallen deze werknemers meteen ook zonder sociale zekerheid, want hiervoor moet men een vast arbeidscontract hebben.

In deze omstandigheden is de strijd van STIBYS cruciaal. “Als vakbond organiseren we in heel het land comités binnen en buiten de bedrijven, die de vakbondsvertegenwoordigers aan de onderhandelingstafel steunen”, aldus Yanuario Hernández. CABCorp reageert heel negatief en zet de werknemers onder druk. Zo worden militante arbeiders overgeplaatst naar andere werkplekken, zonder enige verantwoording.