Stop de blokkade van Gaza

Actie in Brussel

fos voerde op woensdag 20 oktober samen met verschillende Belgische ngo’s actie tegen de blokkade van Gaza.

CategorieNieuws

Israël kondigde een ‘versoepeling’ van de blokkade aan, maar deze blijft echter beperkt. De aanhoudende blokkade vormt nog steeds een collectieve bestraffing van de bevolking van Gaza en is een struikelblok voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict.

Onder het motto ‘Stuur uw boodschap de wereld in: Stop de blokkade van Gaza’ werden honderden strookjes met handtekeningen verzameld tegen de Israëlische blokkade. Deze werden tijdens de actie op het Brusselse Schumanplein met ballonnen de lucht in gelaten.

Eerder op 7 oktober werd er een brief verstuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere met de vraag om op Europees niveau krachtdadige stappen te ondernemen om de blokkade onmiddellijk en onvoorwaardelijk te doen stoppen.

Minister Vanackere antwoordde dat hij de bezorgdheid van de actievoerders deelt: “Ook ik geloof dat deze blokkade onhoudbaar en zelfs contraproductief is”. België juicht daarom de door de beslissing van Israël om haar beleid ten aanzien van de Gazastrook te herzien toe. “Toch wil België, samen met de andere Europese lidstaten, ijveren voor een oplossing die verder gaat. Wij sturen aan op een oplossing die de duurzame opheffing van de blokkade mogelijk maakt en de veiligheid van alle burgers in Gaza en Israël kan verzekeren,” aldus Minister Vanackere in zijn brief.

De actie ‘Stop de blokkade van Gaza’ is een samenwerking van verschillende Belgische NGO’s die werkzaam zijn in en rond het conflict in bezet Palestijns gebied en de aandacht willen blijven vestigen op de aanhoudende blokkade van de Gazastrook. Deelnemende organisaties zijn oa: 11.11.11, ABP/ECCP, ABVV, Arab Women’s Solidarity Association Belgium, Broederlijk Delen, CNCD-11.11.11, FCD-Solidarité Socialiste, FOS-Socialistische Solidariteit, Génération Palestine, intal, Oxfam Magasins du Monde, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, Palestina Solidariteit, Pax Christi, Union des Progressistes Juifs de Belgique, Vrede, Wereldsolidariteit.