Stop het geweld en respecteer het internationaal recht

Persbericht

ABVV, sp.a en fos veroordelen de Israëlische aanval op Gaza en het gebruik van disproportioneel geweld tegenover de bevolking van Gaza.

CategorieNieuws

Op 27 december 2008 is Israël begonnen met de bombardementen op de Gazastrook. Sinds enkele dagen heeft het Israëlisch leger zijn aanval uitgebreid met een grondoffensief. Tot op heden zijn naar schatting 537 Palestijnen om het leven gekomen, meer dan 2500 mensen raakten gewond. Ziekenhuizen kunnen de toevloed van gewonden niet aan en kampen met een tekort aan medicijnen. Humanitaire hulp staat te wachten aan de grens, maar wordt door Israël niet tot het gebied toegelaten.

Israël verklaart met het offensief Hamas te willen raken en een einde te willen stellen aan de beschietingen op Israëlisch grondgebied, teneinde de veiligheid van haar eigen bevolking te garanderen. ABVV, sp.a en fos veroordelen elke vorm van geweld en roepen Hamas op om de beschietingen te staken. Ook veroordelen we de oproep tot vergelding die gelanceerd werd door Hamas.

Deze beschietingen geven Israël echter niet het recht om een aanval te lanceren tegen de gehele bevolking van Gaza, een regio die sinds juni 2007 aan een strikt embargo onderworpen werd en door deze blokkade reeds voor de start van het militair offensief balanceerde op de rand van een humanitaire crisis. We veroordelen deze collectieve bestraffing van een volk en het disproportioneel geweld dat wordt gehanteerd aan de kant van Israël. We veroordelen eveneens het gebruik van clusterbommen en fosforbommen door de Israëlische troepen.

ABVV, sp.a en fos willen benadrukken dat het respecteren van het internationaal recht de enige manier is om tot een duurzame en rechtvaardige vrede te komen. Dit betekent een stopzetting van de Israëlische bezetting van de westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem, de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat in die gebieden en een oplossing voor het probleem van de Palestijnse vluchtelingen.

Teneinde het internationaal recht te doen respecteren vragen wij van de Europese Gemeenschap een meer proactieve rol. De Europese Unie is de belangrijkste handelspartner van Israël en kan haar macht gebruiken om Israël onder druk te zetten. Wij vragen dan ook de opschorting van het EU-associatieakkoord met Israël, zolang het internationaal recht niet wordt gerespecteerd.

Uit naam van ABVV, sp.a en fos roepen wij op tot:

– een onmiddellijk einde van geweld en beschietingen, zowel van de kant van Hamas als van de kant van Israël.
– een einde van de blokkade van Gaza.
– onmiddellijke toelating van humanitaire hulp tot het gebied, doorheen de oprichting van een humanitaire corridor.
– onmiddellijke toelating van de pers tot het gebied.
– een veroordeling van de gebeurtenissen door de Israëlische vakbond Histadrut.
– de hervatting van het vredesproces, op basis van het internationaal recht.
– de opschorting van het EU-associatieakkoord met Israël.

Namens:

sp.a: Dirk Van der Maelen
fos: Annuschka Vandewalle, Algemeen Secretaris
ABVV: Caroline Copers, Algemeen Secretaris