Afbeelding1

Strategienota Waardig Werk

De strategienota van de Belgische ontwikkelingssamenwerking over Waardig Werk werd in januari officieel gelanceerd. Deze nota is het resultaat van uitgebreid en diepgaand overleg tussen de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en de voornaamste Belgische actoren die betrokken zijn bij Waardig Werk, waaronder het Coördinatieplatform Waardig Werk (CPWW), waar wij als FOS deel van uitmaken. De nota werd ook goedgekeurd door Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez.

CategorieNieuws

Op 12 januari werd de nota met een event officieel gelanceerd door minister Gennez, gevolgd door een reeks boeiende sprekers, in het kader van het Europees Voorzitterschap. Via een videoboodschap bracht het CPWW stemmen uit verschillende continenten, gevolgd door een speech waarin we het hadden over de rol van het middenveld in het bekomen van Waardig Werk, over het belang van samenwerking en over een multiactorenaanpak, maar ook over het belang van een genderbewuste aanpak en een rechtvaardige klimaattransitie.

Wij zien de strategische nota en het event als een belangrijk signaal dat de DGD en het ministerie het thema van Waardig Werk, dat sinds 2013 een Belgische beleidsprioriteit is, verder willen versterken. We zien toegenomen interesse voor dit thema bij verschillende actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (bijvoorbeeld Enabel en BIO). Deze strategienota biedt kansen om meer coherentie te creëren tussen de verschillende actoren (bilaterale, multilaterale en NGO’s) en biedt duidelijke oriëntaties aan alle actoren van de Belgische Internationale Samenwerking rond eenzelfde strategie.

Het CPWW zal er verder op blijven inzetten dat Waardig Werk als beleidsprioriteit behouden blijft en concreet vorm krijgt. Want deze thematische benadering is volgens ons de toekomst voor internationale samenwerking.

De strategienota inkijken kan hier.
Hier lees je meer over het CPWW